Brand Shell Moerdijk – de laatste ontwikkelingen (zondag 8 juni, 12.30 uur)

Als gevolg van de brand bij Shell Moerdijk zijn in de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 juni 2014 (roet)deeltjes aangetroffen in de Hoeksche Waard, Dordrecht en Zwijndrecht. De (roet)deeltjes zijn onderzocht op zware metalen. Op vrijdag 6 juni jongstleden kon van het zuidelijke puntje van Dordrecht worden gezegd dat daar geen schadelijke concentraties gevaarlijke stoffen zijn aangetroffen.

Alle beperkingen opgeheven

Vanaf zondag 8 juni, kunnen we ook voor Strijen, Binnenmaas en Zwijndrecht alle beperkingen in de eerder gegeven adviezen intrekken. Wel blijft het wasadvies van kracht zoals eerder op deze website stond vermeld.

Het laatste advies  -  Alle beperkingen in eerdere adviezen zijn sinds zondag 8 juni 8.45 uur ingetrokken. Wel geldt het wasadvies nog steeds en zoals dat aldoor is gecommuniceerd. Concreet betekent dat dat alles afgewassen moet worden waarop roetdeeltjes te zijn zijn of waren afgelopen dagen. Dat geldt voor spullen rondom het huis, maar ook voor groente en fruit uit de moestuin. Kijk de Q en A's anders nog even na op bruikbare tips.

Publieksnummer Bewoners die vragen hebben, kunnen contact opnemen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, tel. 088-6365200. Dit nummer is ook tijdens het Pinksterweekend bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.  Shell Moerdijk heeft een gratis burenlijn geopend. De burenlijn Shell Moerdijk is te bereiken via het nummer 0800 - 0023 80 44.

In verband met het incident kwamen tal van vragen binnen. Hieronder de belangrijkste vragen en antwoorden, maar weet dat er dus geen belemmeringen of beperkingen meer zijn. De onderstaande Q en A's zijn dus, met uitzondering van het wasadvies, niet meer van belang.

De Q en A’s

Met het opheffen van alle beperkingen komen 

Q: Wat krijg ik van het inademen van rook?

A: Prikkende of tranende ogen, prikkende neus, prikkende keel, hoesten. Dit krijg je van alle rook.

Q: Ik moet hoesten

A: Het hoesten zal weer over gaan na inademen van frisse lucht. Als klachten toch blijven of ernstiger zijn, neem dan contact op met de huisarts.

Q: Ik heb last van mijn ogen. Wat moet ik doen?

A: Spoelen met water. Bij aanhoudende klachten raadpleeg uw huisarts.

Q: Ik lees/hoor dat ethylbenzeen is geconstateerd. Wat krijg ik hier van?

A: Aangezien deze stof is verbrand, verwachten we er geen effecten van.

Q: Om welk gebied gaat het?

A: Overlast is er vooral in delen van de Hoekse Waard en Zwijndrecht. Er zijn enkele meldingen vanuit Dordrecht. Op dit moment staat vast dat in Dordrecht en ’s Gravendeel geen risico’s aanwezig zijn.

Q: Loop ik gevaar als de mechanische ventilatie is blijven werken?

A: Nee, want er zijn geen schadelijke concentraties gevaarlijke stoffen waargenomen. Bovendien is nagenoeg elke ventilatie voorzien van filters, zodat vervuiling wordt tegengehouden.

Q: Wat moet ik doen als ik roetdeeltjes vind?

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijkenA: Probeer contact met roetdeeltjes te vermijden. Na aanraken van roet handen wassen met water en zeep.Bij zichtbare roetneerslag op bijvoorbeeld uw auto of tuinmeubilair worden de volgende adviezen gegeven:

- Goed voeten vegen om naar binnen lopen van roet te voorkomen.

- Roetdeeltjes buiten kunt u wegspoelen met veel water. Regen doet dit ook.

- Roet op uw eigen terrein, uw woning en uw spullen, kunt u verwijderen met veel water en eventueel wat zeepsop (bijv. allesreiniger). Ziet u roet op openbaar terrein, meldt dit dan bij het publieksnummer.

- Speeltoestellen en schoolpleinen: U kunt speeltoestellen schoonmaken met een flinke hoeveelheid water en vervolgens met water en zeep.

- Groente, fruit en moestuinen: vollegrondse groenten uit de eigen tuin kunnen veilig gegeten worden, maar moeten goed gespoeld worden met water. Voor sla en koolsoorten betekent dat de blaadjes losgehaald moeten worden en onder stromend water schoongemaakt moeten worden. - Grote roetflinters kunt u met handschoenen verwijderen.

- Huisdieren mogen naar buiten.

- Kippen en kippeneieren kunnen gegeten worden.

- Zandbakken: in de zandbak mag gespeeld worden als er geen roetdeeltjes te zien zijn. Anders moet het zand verwijderd of schoongemaakt worden.

- Sportvelden, grasvelden en strandjes: als er geen roetdeeltjes te zien zijn, kan er gebruik van worden gemaakt. Alleen voor kunstgrasvelden is het goed deze vóór gebruik extra te sproeien.

Q: Moet ik het water van mijn zwembad vervangen? Moet ik het filter van mijn zwembad extra schoonmaken?

A: De meeste zwembaden hebben filters, die éénmaal in de zes uur het water hebben gefilterd. Het filter kan worden vervangen door en schoon filter. Is er geen filter aanwezig, dan is het uit voorzorg verstandig om het water te laten weglopen en het zwembad opnieuw te vullen met schoon leidingwater.

Q: Hoe maak ik mijn zonnescherm schoon?

A: Het advies is om zonneschermen eerst aan de onderzijde schoon te spuiten en daarna de bovenzijde schoon te spuiten. Spoel daarna het water nog van uw terras weg.

Q: Kan ik sportvelden gebruiken?

A: - Sportvelden, recreatiegebieden en dergelijke kunnen betreden worden. Indien hier roet ligt, raak het dan niet aan. Na contact met roet wassen met water en zeep.

Q: Mogen mijn kinderen buiten spelen?

A: Ja, maar zorg dat ze niet in contact met roetdeeltjes komen. Als er toch contact is geweest: wassen met water en zeep.

Q: Waar kan ik terecht voor schade?

A: Schade kan worden geclaimd bij de eigen verzekeringsmaatschappij.

Q: Kunnen de roetdeeltjes weer in de lucht komen als de grond droogt?

A: In theorie kan het wel, maar in de praktijk is het meeste roet al weggespoeld en zijn de risico’s verwaarloosbaar. Ziet u toch nog roet, spoel het dan weer weg met water (zie eerdere adviezen).

Q: Hoe weet ik dat het roetdeeltjes zijn?

A: Roetdeeltjes zijn te herkennen aan de zwarte kleur. Het kan er uit zien als zwart stof of zwarte spikkels.

Q: Is er al iets bekend over de waterkwaliteit ?

A: Het waterschap Hollandse Delta heeft woensdag 4 juni watermonsters genomen op acht locaties in de Hoeksche Waard en Zwijndrecht en op de rioolwaterzuiveringen in Strijen en Zwijndrecht. De monsters zijn onderzocht op de aanwezigheid van schadelijke stoffen. In het aangevoerde rioolwater op de zuivering in Zwijndrecht is een minimale hoeveelheid ethylbenzeen aangetroffen. De concentratie van 0,61 microgram per liter ligt zeer ver onder de norm voor oppervlaktewater van 370 microgram per liter. Er zijn geen vergelijkende gegevens uit het verleden bekend om een mogelijke relatie te leggen met de brand bij Shell. In het geloosde afvalwater vanuit de zuiveringsinstallaties wordt de stof niet meer aangetroffen; deze is in het zuiveringsproces verwijderd. De resultaten over metingen naar zware metalen zijn nog niet bekend.

Q: Ik heb het bericht van NL-Alert niet ontvangen en mijn buurvrouw wel. Hoe kan dat?

A: Ten eerste moet de ontvanger zich in het gebied bevinden, waarbinnen het NL-Alert wordt afgegeven. Daarnaast moeten telefoons aan staan en geschikt zijn om NL-Alert te ontvangen en moeten de telefoons ook zo worden ingesteld, dat het bericht ook ‘kan’ worden ontvangen. Overigens kunnen er nog allerlei technische factoren zijn die de ontvangst van NL-Alert belemmeren. Meer informatie is te vinden op onze website.

Q: Ik heb mijn mobiel wel ingesteld maar geen NL-Alert ontvangen? A: Er kunnen ook nog andere redenen zijn waarom u een bericht niet hebt ontvangen, bijvoorbeeld omdat uw telefoon verbonden was met het 4G-netwerk, of omdat u zich in een ruimte bevond met slecht bereik.

Q: Ik heb mijn mobiel niet ingesteld voor NL-Alert, maar wel een controlebericht ontvangen. Hoe kan dat?
A: De werking van NL-Alert is vergelijkbaar met een radiosignaal. Alle juist ingestelde telefoons ontvangen het controlebericht. Steeds meer nieuwe mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld op NL-Alert. Op een deel van de bestaande toestellen moet je NL-Alert zelf instellen. Testen als die van 2 juni jl. zijn er om dat te checken.

Q: Waarom heb ik meerdere controleberichten ontvangen?
A: Een NL-Alert bericht wordt gedurende een vastgestelde periode (1 uur) uitgezonden. Standaard geeft een mobiele telefoon een bericht slechts eenmaal weer, maar eerdere testen leren ons dat sommige mensen hebben meerdere berichten gekregen terwijl ze zich op dezelfde plek bevonden. Dit wordt verder onderzocht in de evaluatie van het controlebericht van 2 juni jl.

Q: Ik ontving het bericht later dan verzending. Hoe kan dat?
A: Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je het bericht later hebt ontvangen. Bijvoorbeeld omdat je toestel tijdelijk uit stond, je je tijdelijk in een gebied met slecht of geen bereik bevond of omdat je telefoon op dat moment in gebruik was. Daarnaast kan er enige tijd zitten tussen het uitzenden van het bericht en het doorsturen van het bericht naar alle masten van de providers. Alle providers hebben de berichten verzonden, of dit geheel goed is gegaan wordt momenteel uitgezocht door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Q: In welk gebied is het NL-Alert precies verzonden?

A: Op onderstaande kaartje is het gebied waarbinnen de NL-Alert berichten zijn verzonden licht rood gekleurd

Uitsnede tbv QenA

Q: Kan het vee veilig in de wei lopen?

A: Neem hiervoor contact op met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, tel 0900 - 0388.

Q: Kan ik de landbouwproducten oogsten?

A: Neem hiervoor contact op met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, tel 0900 - 0388.

Q: Wat voor soort onderzoek is er gedaan?

A: Er zijn veegmonsters, luchtmonsters en grasmonsters genomen.

Veegmonsters: oppervlakten zijn afgeveegd met watten en het materiaal wat aan de watten zat, is geanalyseerd.

Grasmonsters: afgeknipt gras is geanalyseerd. Hierdoor kon worden bepaald of er stoffen op gewassen terecht zijn gekomen.

Luchtmonsters: lucht is verzameld in plastic zakken en geanalyseerd. Er worden nog wel luchtmonsters genomen. Dit heeft te maken met de droogte die de komende dagen verwacht wordt.

Zodra verdere resultaten bekend zijn, wordt u meteen via deze website geinformeerd. Zo nodig worden ook metingen verricht van oppervlaktewater.

Q: Waar zijn de monsters genomen?

A: Er zijn op tientallen plekken monsters genomen bij de Shell, in en rond de dorpskern van Strijen, bij Dordrecht, bij Zwijndrecht en Binnenmaas.

Q: In welk gebied zijn zware metalen neergekomen?

A: In de omgeving van Strijen zijn verhoogde concentraties zware metalen aangetroffen, waaronder chroom-VI. In de monsters uit de plaatsen Dordrecht en Zwijndrecht was dat niet het geval.

Q: Als door de regen zware metalen in de grond terecht zijn gekomen, wat betekent dit dan voor de bodem?

A: Uit voorlopige berekeningen van het RIVM blijkt dat de hoeveelheid chroom die is vrijgekomen na de explosie van Shell geen extra risico oplevert voor de kwaliteit van de bodem of de gezondheid van mensen.

Q: Komt er nog een onderzoek naar de gezondheid van bewoners?

A: Nee, op basis van advies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is geconcludeerd dat de aanleiding voor een bevolkingsonderzoek ontbreekt.

Voor overige vragen kunt u terecht bij ons publieksnummer telefoonnummer 088 - 636 52 00. Dit nummer is tijdens kantooruren bereikbaar.

Overzichtskaartje

Het roodgearceerde gebied waar de roetdeeltjes visueel zijn waargenomen. Dit zegt niets over de eventuele aanwezigheid van schadelijke stoffen. Heeft u waarneming van roetdeeltjes buiten het gearceerde gebied, meldt u dit dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neem telefonisch contact op via 088 - 636 52 00.

moerdijkRoetgebied

 
Twitter
       
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #hendrikidoambacht #Noordeinde brandweer en @knrmdordrecht ter plaatse voor een hond te water. Hond inmiddels uit het water. Einde bericht
09:46AM Jun 22
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ Ook in onze regio is de natuur droog. Helpt u mee brand te voorkomen? www.brandweer.nl/brandveiligheid/voorkom-natuurbranden-open-vuur-in-de-natuur
05:33PM Jun 21
VRZHZ
VRZHZ Maandag 3 juli controlebericht #NLalert . U kunt ook nu al controleren of uw smartphone is ingeschakeld. www.vrzhz.nl/403-maandag-3-juli-controlebericht-nl-alert
02:38PM Jun 21
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Dordrecht #pieterzeemanstraat brand gemeld op het dak van een fabriekshal. Hulpdiensten met spoed onderweg, geef ze de ruimte.
01:00PM Jun 20
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat @Leerdam gaat zorgdragen voor de informatieverstrekking aan de omwonenden. Brandweer blijft voor controle en nablussen
02:19AM Jun 18
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat brandweer schaalt af, diverse voertuigen gaan inpakken en retour. 2 blusvoertuigen en 2 redvoertuigen blijven ingezet.
01:27AM Jun 18
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat omwondenen van de Hoogstraat die meer informatie willen, kunnen zich melden bij de Kerkstraat 21A
12:44AM Jun 18
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat De omgeving van de brand is afgezet met hekken door @Leerdam . Gaat om Kerkstraat en Hoogstraat.
12:07AM Jun 18
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat Bij de bestrijding van de brand worden we geholpen door de politiehelikopter. Zij maken (warmte)beelden van bovenaf.
11:48PM Jun 17
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat Vanwege de rookontwikkeling zijn meetploegen ingezet. Blijf uit de rook! Bij overlast: sluit ramen, deuren & ventilatie
11:46PM Jun 17

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je