Inleiding

WilkoVanTilborg wethouder 250Het kabinet wil komen tot bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Hiertoe is de omgevingswet opgesteld. Deze wet gaat een groot aantal wetten vervangen, die de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving reguleren. De omgevingswet wordt verder uitgewerkt in vier besluiten (Amvb's). OZHZ is al sinds geruime tijd gestart met de voorbereiding van de aanstaande Omgevingswet. Zij doet dit samen met de andere regionale uitvoeringsorganisaties (Veiligheidsregio en Dienst Gezondheid en Jeugd) en in nauw overleg met opdrachtgevers. Één van die opdrachtgevers zijn de gemeenten uit de Hoeksche Waard. Wethouder Wilko van Tilborg is als bestuurlijk opdrachtgever namens de vijf gemeenten uit de Hoeksche Waard betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet. OZHZ sprak met hem over de ontwikkelingen tot nu toe.

Voorbereiding op Omgevingswet

De gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen hebben de voorbereiding op de Omgevingswet regionaal opgepakt (voor de goede orde met regionaal wordt hier ‘op Hoekse Waards niveau’ bedoeld). “Van begin af aan hebben we dit als een enorme klus gezien, die zowel in de voorbereiding als ook in de uitvoering het gemeentelijk niveau overstijgt”, vertelt Wilko Van Tilborg. Een andere belangrijke reden om dit gezamenlijk op te pakken, ligt in het feit dat de benodigde kennis en kunde hiervoor niet in alle gemeenten aanwezig is. Opschaling en samenwerking is dan vrijwel noodzakelijk. “Nadat we dit in het PFO hebben geconstateerd, is een projectgroep opgericht, die met vertegenwoordigers uit de vijf gemeenten, aan de slag is gegaan met alles rondom de aanstaande Omgevingswet”. En er is al een hoop gebeurd, vertelt hij. Zo is een plan van aanpak opgesteld, zijn de college’s geïnformeerd en zijn bijeenkomsten voor de raadsleden gehouden.

Omdat de implementatie van de Omgevingswet ‘moet’ leiden tot een cultuurverandering en een andere manier van werken, benadrukt wethouder Wilko van Tilborg dat het van belang is om goed te kijken naar de partners. Hoe zit het bijvoorbeeld met de bevoegdheden? Daarbij moeten we kijken naar waar we gezamenlijk kunnen optrekken. De Omgevingswet heeft een verlichting van de regelgeving als doel; e.e.a. moet makkelijker worden voor de inwoners. Informatie moet op een eenduidige wijze ontsloten worden. Dat betekent dat verschillende diensten en partijen hierover moeten afstemmen. “En dat impliceert dat we nog een lange weg hebben te gaan”. Deze weg wordt stap voor stap bewandeld. Eind 2016 wil de Hoekse Waard het ambitieniveau met de gemeenteraadsleden vaststellen. Hierover zijn op bestuurlijk niveau al aftastende gesprekken gevoerd met de Provincie Zuid-Holland. De nabije toekomst wordt gebruikt om nog verder met elkaar in overleg te gaan en ervoor te zorgen dat de provincie zo goed mogelijk aansluit op het ambitieniveau van de gemeenten die in het kader van de Omgevingswet het eerste bevoegd gezag worden.  Ook hier vormt ‘gezamenlijkheid’ het sleutelwoord van een goede voorbereiding volgens de bestuurder.

Rol OZHZ

In de Hoekse Waard wordt OZHZ gezien als het verlengstuk van de gemeenten. Een belangrijk uitgangspunt m.b.t. de Omgevingswet is dat producten en diensten in de toekomst zo dicht mogelijk bij de inwoners blijven. “Wij willen hierover zelf een visie ontwikkelen en dan bekijken op welke wijze OZHZ daar een rol in kan spelen. Op het niveau van Zuid-Holland Zuid willen wij de afstemming zoeken met de andere regio’s en uitvoeringsdiensten voor de implementatie van de Omgevingswet”, aldus Wilko van Tilborg. Het lijkt eentonig te worden, maar ook hier is samenwerking een groot goed.

Op ambtelijk niveau vindt deze afstemming al goed plaats. Dat heeft ertoe geleid dat de diverse partijen steeds meer elkaars ‘taal’ gaan spreken. In deze fase wordt ontdekt waar de overlap zit en op welke manier dwarsverbanden kunnen worden gelegd. De gemeentebestuurder kijkt vooruit en stelt dat het mooi zou zijn als de samenwerking met de diverse partners kan leiden tot een eenduidig ambitieniveau, waarover het gezamenlijke gesprek met de provincie kan worden aangegaan.

Toekomst

Wethouder Wilko van Tilborg onderschrijft de doelen van de regering: het moet eenvoudiger. Er worden nu te vaak ingewikkelde procedures gevolgd voor kleine zaken en daarbij is de regelgeving soms tegenstrijdig. Het wordt voor de gemeente een uitdaging om 1 aanvraag in 1 vergunning af te handelen. “ Voor OZHZ zie ik daarin een rol weggelegd als uitvoerder van de wettelijke taken. Eigenlijk als een loket van de gemeente, en dus ook als partner die hetzelfde doel nastreeft: namelijk zo dicht mogelijk bij de inwoners en ondernemers blijven”!

Twitter
       
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #hendrikidoambacht #Noordeinde brandweer en @knrmdordrecht ter plaatse voor een hond te water. Hond inmiddels uit het water. Einde bericht
09:46AM Jun 22
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ Ook in onze regio is de natuur droog. Helpt u mee brand te voorkomen? www.brandweer.nl/brandveiligheid/voorkom-natuurbranden-open-vuur-in-de-natuur
05:33PM Jun 21
VRZHZ
VRZHZ Maandag 3 juli controlebericht #NLalert . U kunt ook nu al controleren of uw smartphone is ingeschakeld. www.vrzhz.nl/403-maandag-3-juli-controlebericht-nl-alert
02:38PM Jun 21
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Dordrecht #pieterzeemanstraat brand gemeld op het dak van een fabriekshal. Hulpdiensten met spoed onderweg, geef ze de ruimte.
01:00PM Jun 20
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat @Leerdam gaat zorgdragen voor de informatieverstrekking aan de omwonenden. Brandweer blijft voor controle en nablussen
02:19AM Jun 18
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat brandweer schaalt af, diverse voertuigen gaan inpakken en retour. 2 blusvoertuigen en 2 redvoertuigen blijven ingezet.
01:27AM Jun 18
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat omwondenen van de Hoogstraat die meer informatie willen, kunnen zich melden bij de Kerkstraat 21A
12:44AM Jun 18
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat De omgeving van de brand is afgezet met hekken door @Leerdam . Gaat om Kerkstraat en Hoogstraat.
12:07AM Jun 18
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat Bij de bestrijding van de brand worden we geholpen door de politiehelikopter. Zij maken (warmte)beelden van bovenaf.
11:48PM Jun 17
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat Vanwege de rookontwikkeling zijn meetploegen ingezet. Blijf uit de rook! Bij overlast: sluit ramen, deuren & ventilatie
11:46PM Jun 17

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je