Consultatieronde AMvB's en hoe verder

Op de consultatieversies van de AMvB's hebben 250 organisaties gereageerd. De reactie van de regio Zuid-Holland Zuid was er één van. Het kabinet typeert de reacties als overwegend positief waarbij de ingeslagen weg wordt ondersteund.

De reacties zijn op hoofdlijnen geanalyseerd en in een brief aan de Tweede Kamer heeft het kabinet aangegeven hoe ze denken er verder mee om te gaan. Een deel van de reacties zijn meer overkoepelend van aard en hebben betrekking op het systeem van de Omgevingswet en een ander deel heel specifiek op de materiële regels van de vier AMvB's. Verreweg de meeste ingebrachte punten hebben betrekking op specifieke, veelal technische onderwerpen. Het kabinet zal deze punten gebruiken om de AMvB's verder te verfijnen en te completeren.

amvb1

Naast deze technische opmerkingen is ook een aantal niet-technische opmerkingen gemaakt die vragen om een politieke duiding. Op hoofdlijnen wordt in bovengenoemde brief hierop ingegaan. Uit de brief valt op te maken dat deze opmerkingen niet zullen leiden tot essentiële wijzigingen van de AMvB's en de uitgangspunten daarachter. Naar aanleiding van het mede door onze regio ingebrachte punt om ook aandacht te besteden aan gezondheidsbevordering bij het opstellen van Omgevingsplannen heeft het Kabinet toegezegd dit verder uit te zullen werken door het aandragen van voorbeelden en mogelijk door het maken van een handreiking.

Wat betreft het spanningsveld in de relatie tussen de omgevingsvergunning voor complexe bedrijven en het omgevingsplan heeft het kabinet aangegeven dat de betekenis van het omgevingsplan bij de beoordeling van de omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten verder zal worden verduidelijk in de nota van toelichting.

Over het ingebrachte zorgpunt over de verschuiving van de bevoegdheid voor het aanwijzen van bedrijfsbrandweer is de verwachting dat de Tweede Kamer deze bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de veiligheidsregio zal laten.

De volgende stap in het wetsproces is dat op 19 december a.s. de ontwerp AMvB's in de Tweede Kamer besproken worden in het zogenaamde notaoverleg.

Na het notaoverleg met beide Kamers worden de AMvB's aangepast en ter advisering voorgelegd aan de Afdeling Advisering van de Raad van State. De AMvB's worden naar verwachting in de loop van 2017 voorgelegd aan de Raad van State.

Twitter
       
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #hendrikidoambacht #Noordeinde brandweer en @knrmdordrecht ter plaatse voor een hond te water. Hond inmiddels uit het water. Einde bericht
09:46AM Jun 22
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ Ook in onze regio is de natuur droog. Helpt u mee brand te voorkomen? www.brandweer.nl/brandveiligheid/voorkom-natuurbranden-open-vuur-in-de-natuur
05:33PM Jun 21
VRZHZ
VRZHZ Maandag 3 juli controlebericht #NLalert . U kunt ook nu al controleren of uw smartphone is ingeschakeld. www.vrzhz.nl/403-maandag-3-juli-controlebericht-nl-alert
02:38PM Jun 21
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Dordrecht #pieterzeemanstraat brand gemeld op het dak van een fabriekshal. Hulpdiensten met spoed onderweg, geef ze de ruimte.
01:00PM Jun 20
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat @Leerdam gaat zorgdragen voor de informatieverstrekking aan de omwonenden. Brandweer blijft voor controle en nablussen
02:19AM Jun 18
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat brandweer schaalt af, diverse voertuigen gaan inpakken en retour. 2 blusvoertuigen en 2 redvoertuigen blijven ingezet.
01:27AM Jun 18
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat omwondenen van de Hoogstraat die meer informatie willen, kunnen zich melden bij de Kerkstraat 21A
12:44AM Jun 18
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat De omgeving van de brand is afgezet met hekken door @Leerdam . Gaat om Kerkstraat en Hoogstraat.
12:07AM Jun 18
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat Bij de bestrijding van de brand worden we geholpen door de politiehelikopter. Zij maken (warmte)beelden van bovenaf.
11:48PM Jun 17
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat Vanwege de rookontwikkeling zijn meetploegen ingezet. Blijf uit de rook! Bij overlast: sluit ramen, deuren & ventilatie
11:46PM Jun 17

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je