De  jaarlijkse themamiddag ‘risico- en crisisbeheersing voor bestuurders’ van de VRZHZ werd dit jaar op 25 september 2014 in Papendrecht gehouden. De aanwezigen werden geïnformeerd over een aantal thema’s die op dit moment spelen in onze regio. Deskundige sprekers waren uitgenodigd om de onderwerpen toe te lichten, waarna er ruime gelegenheid was om met elkaar te discussiëren.

Het was alweer de vierde keer dat een dergelijke themamiddag werd gehouden. Het doel is om de burgemeesters, locoburgemeesters en gemeentesecretarissen van gemeentens in Zuid-Holland Zuid (samen met partners en directeuren van naburige veiligheidsregio’s) te informeren over belangrijke ontwikkelingen op het terrein van risico- en crisisbeheersing.

Deltaprogramma

Na het openingswoord van burgemeester Klaas Tigelaar, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio, was de eerste spreker van de middag deltacommissaris Wim Kuijken. Tijdens Prinsjesdag 2014 heeft hij voorstellen voor deltabeslissingen uitgebracht. Deltabeslissingen zijn hoofdkeuzen voor de aanpak van waterveiligheid en zoetwatervoorziening in Nederland.

Eerste indrukken hulpverlening na Shell Moerdijk

2014 0925 F-D-Themamiddag algemeen bestuur 400Onze regio werd in juni opgeschrikt door de explosie in Shell Moerdijk en de rookontwikkeling en roetdeeltjes die vervolgens in onze regio neerkwamen. Naar aanleiding van dit incident doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid inmiddels onderzoek, maar de Veiligheidsregio evalueert ook zelf haar optreden. Naar aanleiding van het incident rezen vragen over onder meer het gebruik van de sirenes. Ook over de adviezen inzake gevaarlijke stoffen die het RIVM opstelt bestaan de nodige vragen. Er is behoefte aan snelle adviezen met heldere uitgangspunten voor de Veiligheidsregio’s. Sally Hoffer van het RIVM schetste hoe dergelijke rapportages tot stand komen en waarom het soms langer duurt dan iedereen wil voordat het eindadvies beschikbaar is. In het geval van Shell Moerdijk ging het om een analyse van een bepaalde stof die niet vaak voorkomt bij incidenten en waarvan de analyse niet sneller kan plaatsvinden dan nu is gebeurd.

Transportveiligheid

De laatste spreker van de middag was lector transportveiligheid Nils Rosmuller die de aanwezigen op dynamische wijze meenam langs de ontwikkelingen op dit terrein. Allereerst vroeg hij de aanwezigen of zij zicht hadden op de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die door onze regio wordt vervoerd: over de weg, over het water, via spoor en door buisleidingen. Al snel bleek dat het antwoord daarop lastig te vinden was, en zeker als het gaat om de specificaties van de stoffen zelf. Vervoer van gevaarlijke stoffen stelt eisen aan de infrastructuur, maar als het vervoer verandert, verandert de infrastructuur niet altijd mee. Dat kan risico’s opleveren.

Als bestuurders willen sturen op transportveiligheid dan zijn daar niet altijd bevoegdheden voor. Dat vergt goed overleg en ook goede informatievoorziening: tijdig weten wat er speelt en daarop kunnen acteren. Net als de deltacommissaris eerder die middag benadrukte bij waterveiligheid, stelde ook Nils Rosmuller dat de meeste invloed van bestuurders in het ontwikkeltraject van infrastructuur zit. Daar zullen gemeenten dus hun positie moeten pakken, want in de gebruiksfase zijn de mogelijkheden maar heel beperkt.

2015

De volgende themabijeenkomst staat gepland op 17 september 2015. Het thema voor die bijeenkomst is nog niet bekend.

Twitter
       
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #hendrikidoambacht #Noordeinde brandweer en @knrmdordrecht ter plaatse voor een hond te water. Hond inmiddels uit het water. Einde bericht
09:46AM Jun 22
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ Ook in onze regio is de natuur droog. Helpt u mee brand te voorkomen? www.brandweer.nl/brandveiligheid/voorkom-natuurbranden-open-vuur-in-de-natuur
05:33PM Jun 21
VRZHZ
VRZHZ Maandag 3 juli controlebericht #NLalert . U kunt ook nu al controleren of uw smartphone is ingeschakeld. www.vrzhz.nl/403-maandag-3-juli-controlebericht-nl-alert
02:38PM Jun 21
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Dordrecht #pieterzeemanstraat brand gemeld op het dak van een fabriekshal. Hulpdiensten met spoed onderweg, geef ze de ruimte.
01:00PM Jun 20
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat @Leerdam gaat zorgdragen voor de informatieverstrekking aan de omwonenden. Brandweer blijft voor controle en nablussen
02:19AM Jun 18
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat brandweer schaalt af, diverse voertuigen gaan inpakken en retour. 2 blusvoertuigen en 2 redvoertuigen blijven ingezet.
01:27AM Jun 18
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat omwondenen van de Hoogstraat die meer informatie willen, kunnen zich melden bij de Kerkstraat 21A
12:44AM Jun 18
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat De omgeving van de brand is afgezet met hekken door @Leerdam . Gaat om Kerkstraat en Hoogstraat.
12:07AM Jun 18
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat Bij de bestrijding van de brand worden we geholpen door de politiehelikopter. Zij maken (warmte)beelden van bovenaf.
11:48PM Jun 17
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat Vanwege de rookontwikkeling zijn meetploegen ingezet. Blijf uit de rook! Bij overlast: sluit ramen, deuren & ventilatie
11:46PM Jun 17

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je