Donderdagmorgen 25 juni heeft ons Algemeen Bestuur vergaderd over het meerjarenperspectief en mogelijke bezuinigingen. Hieronder een samenvatting van een eerste gedachtenwisseling.

Eerst beknopt de vraag die voorlag:

• Naar aanleiding van de regionalisering brandweer is reeds besloten € 3,9 mln te bezuinigen.
• Daarnaast is er sprake van een aantal exogene factoren die maken dat onze uitgaven zijn verhoogd met € 4,7 mln euro (o.a. door belastingen, arbeidsvoorwaarden, etc). Voor deze € 4,7 mln moeten we dekking vinden.

In het slechtste geval moeten we dus € 8,6 mln bezuinigen op een begroting van ongeveer € 42 mln. Over de € 3,9 mln was al besloten en het bestuur heeft ons gevraagd scenario’s te ontwikkelen om ook nog eens € 4,7 mln te bezuinigen. Wat zou kunnen en wat zijn consequenties?

Hiertoe zijn scenario’s ontwikkeld en deze zijn op 25 juni jl. in een eerste termijn besproken in het AB. Er is dus nog niets besloten! Wel heeft elk lid van het algemeen bestuur (de burgemeesters) zijn mening gegeven. Een vijftal burgemeesters is van mening dat de VR de volle € 4,7 mln moet bezuinigen (met enkele nuanceringen zoals het verder uitzetten in de tijd). De overige 12 burgemeesters zijn over het algemeen van mening dat de repressieve taak er niet (te veel) onder mag lijden.

Het dagelijks bestuur had een tabel gemaakt waarin de maatregelen stonden. Drie rijen: hoge bestuurlijke impact, middel bestuurlijke impact en lage bestuurlijke impact en drie kolommen: van hoge bezuiniging tot lage bezuiniging. Het AB heeft op basis van de gegeven meningen besloten om de maatregelen in de onderste rij (lage bestuurlijke impact) nader uit te werken voor september. De maatregelen komen op een bedrag van circa € 1,3 miljoen. Maatregelen in deze rij zijn: afbouw communicator, uitbesteden ICT, huisvesting (o.a. vertragen onderhoud en verlengen levensduur), GHOR zorgcontinuïteit, verlagen ICT-investeringen, harmoniseren verbindingen, mobiele telefonie, organisatie-ontwikkeling.

Daarmee lijkt het erop dat de totale bezuinigingen dan uitkomen op € 5,2 mln met wellicht nog een enkele maatregel uit de ‘hogere rijen’. ‘Lijkt’, omdat het bestuur nog geen besluiten heeft genomen. In september neemt het bestuur (na nadere uitwerking van de € 1,3 mln) een voorgenomen besluit. Daarna gaat het voor zienswijze naar de raden en het streven is dat het Algemeen Bestuur eind november definitief besluit.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Communicatie, tel. 088 - 636 5308. Overigens staan de stukken op de website.

Twitter
       
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ Help jij ons uit de brand? Word onze nieuwe collega! #vrijwilliger www.brandweer.nl/zuidhollandzuid/word-onze-nieuwe-collega
03:55PM May 24
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerbroek #Middelkoop brandweer is klaar met de werkzaamheden en gaan retour naar de kazernes. (Einde berichtgeving)
06:53PM May 23
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerbroek #Middelkoop de brandende gasfles is geblust en wordt verder afgekoeld. Brandweer schaalt af en pakt in.
06:43PM May 23
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerbroek #Middelkoop brandweer ter plaatse bij een brandende gasfles in een schuur. Ivm. Grootte van schuur opgeschakeld naar middelbrand
06:25PM May 23
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Gorinchem #Buiten de Waterpoort. Slachtoffer wordt met traumaheli vervoerd. Hulpverleningsdiensten gaan retour. Einde berichtgeving
05:13PM May 22
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Gorinchem #Buiten de Waterpoort. Persoon gevonden, medische hulp wordt verleend. Traumaheli ter plaatse. @ravzhz
04:55PM May 22
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Gorinchem #Buiten de Waterpoort. Hulpverleningsdiensten ter plaatse, Persoon te water.
04:52PM May 22
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Gorinchem #buiten de Waterpoort Persoon te water. Hulvereningsdiesten aanrijdend. KNRM aanvarend.
04:31PM May 22
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Papendrecht #FrederikvEedenstraat brand is onder controle. @ravzhz verleent zorg aan 1 bewoner.
12:12AM May 22
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Papendrecht #FrederikvEedenstraat brand bijgebouwtje. Bewoners zijn uit de woning. Hulpverleningsdiensten zijn ter plaatse.
12:00AM May 22

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je