De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, de gemeente Moerdijk en de Provincie Noord-Brabant vinden de resultaten die uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar voren komen realistisch.

Aandacht voor het verbeteren van de veiligheidscultuur moet zowel voor bedrijfsleven als voor de overheid topprioriteit zijn. Alle conclusies op het gebied van toezicht en crisisbeheersing van de Onderzoeksraad naar de explosie en brand bij Shell op 3 juni 2014 worden door de overheidspartijen gedeeld.

Naar aanleiding van de explosie gevolgd door brand in een van de reactoren van Shell op het industrieterrein in Moerdijk op 3 juni 2014 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport gepubliceerd. De OvV onderzocht de directe en achterliggende oorzaken van dit incident, de wijze van brandbestrijding, de crisisbeheersing, de crisiscommunicatie en de wijze waarop de vergunningverlening, toezicht en handhaving hebben plaatsgevonden.

Doeltreffende incidentbestrijding Uit onderzoek van OvV blijkt dat de brand door de hulpverlenende instanties ‘doeltreffend’ is bestreden. De opkomsttijd van de brandweer was ruim binnen de normtijd. De inzetstrategie ‘uitbreiding van de brand voorkomen door koelen van de omliggende installaties en gecontroleerd laten uitbranden van de brand’ heeft volgens de OvV gewerkt.

Passende opschaling en adequate bestuurlijke samenwerking De Onderzoeksraad constateert dat de operatie onder controle was in de gekozen GRIP-structuur. Er is efficiënt samengewerkt tussen de verschillende crisisteams. Er is veel geleerd en verbeterd na de zeer grote brand bij Chemiepack op industrieterrein Moerdijk in 2011. Desondanks zijn er voor de overheidsinstanties verbeterpunten uit het onderzoek naar voren gekomen. Deze worden ter harte genomen en uitgevoerd.

Samenwerking intensiveren Volgens de overheden onderstreept het onderzoeksrapport de inmiddels ingeslagen weg om de samenwerking en slagkracht van de handhaving en toezicht te intensiveren. Hoewel de regie op veiligheid te allen tijde bij het bedrijf zelf begint, werken de veiligheidsregio’s, provincie, gemeenten, bedrijven, instellingen en omwonenden van het industrieterrein Moerdijk samen verder aan een veiligere omgeving.

Informatieverstrekking omwonenden Het is belangrijk dat de landelijke overheid verder investeert in communicatiemiddelen als NL-Alert t.b.v. effectieve informatieverstrekking aan de inwoners. T.b.v. versterking van informatiemanagement en crisiscommunicatie wordt inmiddels intensief en in breder verband samengewerkt tussen de veiligheidsregio’s in de Zuid-Westelijke Delta.

Naar aanleiding van zowel eigen onderzoek en evaluatie en het onderzoek van de OvV worden diverse verbeterpunten uitgewerkt.

  1. Investeren in de veiligheidscultuur van de bedrijven;
  2. het aanscherpen van inspecties door het verder ontwikkelen van risicogericht toezicht. Intensiever toezicht tijdens veiligheidskritische processen. Zoals opstarten na onderhoud of bij wijzigingen in installaties en procedures. Het intensiveren van de samenwerking tussen bedrijfs- en de brandweer MWB;
  3. Scherpe aandacht voor het versterken van de communicatiemiddelen om de bevolking te alerteren en te informeren, zoals de inzet van NL-Alert;
  4. Het verder verbeteren van informatiedeling tussen de verschillende crisisteams.

De heer drs. A.A.M. Brok, voorzitter Veiligheidsregio ZHZ:  

“Het doet mij deugd te lezen dat er adequaat is samengewerkt tussen de beide veiligheidsregio’s en dat de flexibele operationele en bestuurlijke opschaling werkt. Onafhankelijk van het GRIP-niveau is het vooral van belang dat de betrokken bestuurders en crisisteams elkaar snel weten te vinden.”

De heer A.J. Moerkerke, burgemeester gemeente Strijen:

“Er zijn gelukkig al veel stappen in de goede richting gezet, maar dat is geen reden om stil te zitten. Ik vind het belangrijk dat we bij een volgend incident onze inwoners nog sneller kunnen informeren. Daarbij past een verdere verbetering van de landelijke middelen als NL Alert. En naast snel informeren is vooral ook goed informeren een aandachtspunt. Ik ben blij met de ‘elektronische snuffelpalen’ op ons grondgebied. Deze E-noses monitoren de concentraties van stoffen in de lucht en  leveren daarmee een bijdrage aan de veiligheid in het gebied. Maar we zijn er nog niet. Maar we zijn er nog niet. Zo is plaatsing van een meetstation door de provincie een volgend bespreekpunt.”

De documenten zijn te vinden op de site van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

 

Twitter
       
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #hendrikidoambacht #Noordeinde brandweer en @knrmdordrecht ter plaatse voor een hond te water. Hond inmiddels uit het water. Einde bericht
09:46AM Jun 22
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ Ook in onze regio is de natuur droog. Helpt u mee brand te voorkomen? www.brandweer.nl/brandveiligheid/voorkom-natuurbranden-open-vuur-in-de-natuur
05:33PM Jun 21
VRZHZ
VRZHZ Maandag 3 juli controlebericht #NLalert . U kunt ook nu al controleren of uw smartphone is ingeschakeld. www.vrzhz.nl/403-maandag-3-juli-controlebericht-nl-alert
02:38PM Jun 21
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Dordrecht #pieterzeemanstraat brand gemeld op het dak van een fabriekshal. Hulpdiensten met spoed onderweg, geef ze de ruimte.
01:00PM Jun 20
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat @Leerdam gaat zorgdragen voor de informatieverstrekking aan de omwonenden. Brandweer blijft voor controle en nablussen
02:19AM Jun 18
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat brandweer schaalt af, diverse voertuigen gaan inpakken en retour. 2 blusvoertuigen en 2 redvoertuigen blijven ingezet.
01:27AM Jun 18
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat omwondenen van de Hoogstraat die meer informatie willen, kunnen zich melden bij de Kerkstraat 21A
12:44AM Jun 18
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat De omgeving van de brand is afgezet met hekken door @Leerdam . Gaat om Kerkstraat en Hoogstraat.
12:07AM Jun 18
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat Bij de bestrijding van de brand worden we geholpen door de politiehelikopter. Zij maken (warmte)beelden van bovenaf.
11:48PM Jun 17
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerdam #Hoogstraat Vanwege de rookontwikkeling zijn meetploegen ingezet. Blijf uit de rook! Bij overlast: sluit ramen, deuren & ventilatie
11:46PM Jun 17

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je