In het algemeen bestuur worden de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 behandeld. Het bestuur vergadert 20 april tussen 09.00 en 11.00 uur in het districtskantoor van de Politie aan de Vissersdijk Beneden.

Vorig jaar is een aantal mijlpalen behaald zoals de vaststelling van het Beleidsplan 2017-2020, de overname van kazernes, het opzetten van Veiligheidscentrum Spinel en Vernieuwde brandweerzorg. Om snel een beeld te krijgen over 2016 is een infographic gemaakt.

Naast de mijlpalen is ook een aantal zaken niet gerealiseerd, onder andere op het gebied van vernieuwing en ontwikkeling, maar ook op de uitvoering van opleidingen en realistische oefeningen.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat is € 2,7 miljoen positief ten opzichte van de begroting 2016. Dit resultaat is aanzienlijk hoger dan in de laatste Bestuursrapportage (Burap) was voorspeld. Onderzocht is hoe dit verschil tot stand is gekomen; het betreft het effect van bezuinigingen en daarmee behoedzaamheid in het doen van uitgaven. Het betekent ook dat versterking nodig is op inzicht en sturing.

Begroting 2018

Als gevolg van het positieve jaarresultaat van 2016 zal de begroting van 2018 worden bijgesteld en kan geld teruggegeven worden aan de gemeenten. Hiermee kunnen ook de afgesproken bezuinigingen naar voren worden gehaald. Tegelijk ook zijn ontwikkelingen te verwachten die mogelijk van invloed kunnen zijn op de gemeentelijke bijdrage. De gemeenten wordt daarom verzocht voorzichtig om te gaan met de te verwachten overschotten op de toekomstige begrotingen.

Twitter
       
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ Help jij ons uit de brand? Word onze nieuwe collega! #vrijwilliger www.brandweer.nl/zuidhollandzuid/word-onze-nieuwe-collega
03:55PM May 24
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerbroek #Middelkoop brandweer is klaar met de werkzaamheden en gaan retour naar de kazernes. (Einde berichtgeving)
06:53PM May 23
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerbroek #Middelkoop de brandende gasfles is geblust en wordt verder afgekoeld. Brandweer schaalt af en pakt in.
06:43PM May 23
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Leerbroek #Middelkoop brandweer ter plaatse bij een brandende gasfles in een schuur. Ivm. Grootte van schuur opgeschakeld naar middelbrand
06:25PM May 23
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Gorinchem #Buiten de Waterpoort. Slachtoffer wordt met traumaheli vervoerd. Hulpverleningsdiensten gaan retour. Einde berichtgeving
05:13PM May 22
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Gorinchem #Buiten de Waterpoort. Persoon gevonden, medische hulp wordt verleend. Traumaheli ter plaatse. @ravzhz
04:55PM May 22
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Gorinchem #Buiten de Waterpoort. Hulpverleningsdiensten ter plaatse, Persoon te water.
04:52PM May 22
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Gorinchem #buiten de Waterpoort Persoon te water. Hulvereningsdiesten aanrijdend. KNRM aanvarend.
04:31PM May 22
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Papendrecht #FrederikvEedenstraat brand is onder controle. @ravzhz verleent zorg aan 1 bewoner.
12:12AM May 22
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Papendrecht #FrederikvEedenstraat brand bijgebouwtje. Bewoners zijn uit de woning. Hulpverleningsdiensten zijn ter plaatse.
12:00AM May 22

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je