In het algemeen bestuur worden de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 behandeld. Het bestuur vergadert 20 april tussen 09.00 en 11.00 uur in het districtskantoor van de Politie aan de Vissersdijk Beneden.

Vorig jaar is een aantal mijlpalen behaald zoals de vaststelling van het Beleidsplan 2017-2020, de overname van kazernes, het opzetten van Veiligheidscentrum Spinel en Vernieuwde brandweerzorg. Om snel een beeld te krijgen over 2016 is een infographic gemaakt.

Naast de mijlpalen is ook een aantal zaken niet gerealiseerd, onder andere op het gebied van vernieuwing en ontwikkeling, maar ook op de uitvoering van opleidingen en realistische oefeningen.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat is € 2,7 miljoen positief ten opzichte van de begroting 2016. Dit resultaat is aanzienlijk hoger dan in de laatste Bestuursrapportage (Burap) was voorspeld. Onderzocht is hoe dit verschil tot stand is gekomen; het betreft het effect van bezuinigingen en daarmee behoedzaamheid in het doen van uitgaven. Het betekent ook dat versterking nodig is op inzicht en sturing.

Begroting 2018

Als gevolg van het positieve jaarresultaat van 2016 zal de begroting van 2018 worden bijgesteld en kan geld teruggegeven worden aan de gemeenten. Hiermee kunnen ook de afgesproken bezuinigingen naar voren worden gehaald. Tegelijk ook zijn ontwikkelingen te verwachten die mogelijk van invloed kunnen zijn op de gemeentelijke bijdrage. De gemeenten wordt daarom verzocht voorzichtig om te gaan met de te verwachten overschotten op de toekomstige begrotingen.

Twitter
       
VRZHZ
VRZHZ Maandag 3 juli testen sirene en controlebericht #NLalert . Controleer of uw smartphone goed is ingeschakeld. www.vrzhz.nl/403-maandag-3-juli-controlebericht-nl-alert
10:42AM Jun 27
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #A16 #incident @RWS_verkeer handelt incident verder af. Verdere berichtgeving via retweet.
08:43AM Jun 23
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #A16 #incident De brandweer is ingezet om gekanteld voertuig met brandstoflekkage af te schuimen. Het sein incident meester is gegeven.
08:41AM Jun 23
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #hendrikidoambacht #Noordeinde brandweer en @knrmdordrecht ter plaatse voor een hond te water. Hond inmiddels uit het water. Einde bericht
09:46AM Jun 22
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ Ook in onze regio is de natuur droog. Helpt u mee brand te voorkomen? www.brandweer.nl/brandveiligheid/voorkom-natuurbranden-open-vuur-in-de-natuur
05:33PM Jun 21
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Alblasserdam #westkinderdijk keukenbrand opgeschaald naar middelbrand ivm. Aflossing van eerste ploeg.
05:27PM Jun 21
VRZHZ
VRZHZ Maandag 3 juli controlebericht #NLalert . U kunt ook nu al controleren of uw smartphone is ingeschakeld. www.vrzhz.nl/403-maandag-3-juli-controlebericht-nl-alert
02:38PM Jun 21
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ Oefening in de wijk #Hoogblokland . Nieuwsgierig? Kom langs! Bgm @WernertenKate spreekt waardering uit voor inzet vrijwilligers. twitter.com/WernertenKate/status/877218766622523392
06:23PM Jun 20
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Dordrecht #pieterzeemanweg brandweer heeft geen brand meer aangetroffen. Pand overgedragen aan BHV, brandweer gaat retour. Einde bericht.
01:39PM Jun 20
BrandweerZHZ
BrandweerZHZ #Dordrecht #pieterzeemanweg betrof een brand op het dak van een loods, vlammen zijn gedoofd, brandweer controleert of alles volledig uit is.
01:17PM Jun 20

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je