NL-Alert is een nieuw, extra middel van de overheid om mensen in geval van acute nood te bereiken met een bericht via de mobiele telefoon. In zo’n noodsituatie wordt iedereen in de directe omgeving van de plaats des onheils via de mobiele telefoon met een tekstbericht geïnformeerd over de situatie. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat men op dat moment moet doen. NL-Alert wordt aanvullend ingezet op bestaande middelen, zoals de sirene, Twitter, websites en Burgernet (vroeger SMS-alert), om zo meer mensen sneller en beter te kunnen waarschuwen.

test_nl_alert_4_febrHoe werkt NL-Alert?

NL-Alert werkt op basis van gsm-zendmasten (cell broadcast). Hiermee is het mogelijk om tekstberichten uit te zenden naar alle mobiele telefoons in een bepaald gebied. De werking is vergelijkbaar met een radiosignaal. In geval van een acute noodsituatie stelt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een bericht op en geeft aan voor welk gebied de waarschuwing geldt.

De meldkamer zendt het bericht uit naar de antennes in het bedreigde gebied. Het bericht bereikt mobiele telefoons binnen enkele seconden. NL-Alert is een gratis dienst. Men hoeft zich er niet voor aan te melden of op te abonneren. Maar men kan wel controleren of de mobiel of smart Phone ingesteld kan worden. het telefoonnummer is niet bekend bij de overheid en kan dan ook niet worden opgeslagen.

Kan elke telefoon NL-Alert ontvangen?

Inmiddels kan ruim 60% van de 16 miljoen telefoontoestellen in Nederland NL-Alert ontvangen. Dit zal de komende jaren verder toenemen; nieuw verkochte mobiele telefoons zijn steeds vaker al standaard ingesteld voor ontvangst van NL-Alert. Op de speciale pagina instelhulp http://instelhulp.nlalert.nl kan men kijken hoe men het toestel, als dat kan, moet instellen om de berichten wel te kunnen ontvangen en of de eigen mobiele telefoon NL-Alert wel ondersteunt.

Andere waarschuwingsmiddelen die kunnen worden ingezet bij een ramp of crisis zijn onder meer de sirenes, de calamiteitenzender Radio Rijnmond (93.4 FM) en de zogenaamde tickertape op TV Rijnmond (= tekst door beeldscherm). Ook het twitter-account van de betreffende gemeente(n), van @VRZHZ, de websites van gemeente(n), de veiligheidsregio of crisis.nl zullen worden ingezet. Burgernet is sinds kort ook te volgen via Twitter @Burgernet_ZH.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je