Huidige situatie

Carlo_Post_verkleindSinds het vertrek van de heer Peter Bos begin januari van dit jaar vervult Rianne van den Berg op interimbasis de functie van algemeen directeur VRZHZ. Dit combineert zij met haar functie van gemeentesecretaris/ algemeen directeur van de gemeente Alblasserdam. Rianne van den Berg blijft tot de komst van de heer Post deze functies combineren, waarna zij terugkeert bij de gemeente Alblasserdam. Mevrouw Van den Berg leidt de VRZHZ naar volle tevredenheid van alle betrokken partijen. De heer Slofstra blijft 'uitvoerend' regionaal  commandant brandweer.

Procedure

De wervingsprocedure is begeleid door een selectiecommissie, bestaande uit het dagelijks bestuur van de VRZHZ. Zij hebben hierbij tevens advies gevraagd aan een tweetal advies-commissies. Eén commissie met een afvaardiging uit het Managementteam en de medezeg-genschap van de VRZHZ en één commissie met een aantal netwerkpartners van de VRZHZ. De medezeggenschap heeft positief geadviseerd op de benoeming van Carlo Post.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je