Het Jaarverslag 2012 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is verschenen. 2012 is voor de VRZHZ weer een bijzonder jaar geweest. Zowel operationeel als beleidsmatig zijn veel belangrijke zaken aan de orde geweest. In het jaarverslag wordt teruggekeken op de belangrijkste ontwikkelingen, zoals de voorbereidingen voor de regionalisering van de brandweer in Zuid-Holland Zuid per 1 januari 2013. U kunt hele Jaarverslag 2012 lezen of downloaden.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je