De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid overlegt ieder jaar (uiterlijk 1 april) een Klachtenjaarverslag aan het dagelijks bestuur. Het betreft alle schriftelijke klachten die bij de Veiligheidsregio zijn ingediend, aangevuld met alle klachten die zijn ingediend over het handelen van (functionarissen onder verantwoordelijkheid van) de Veiligheidsregio bij de Nationale Ombudsman. In 2012 zijn geen (schriftelijke) klachten ontvangen. Ook bij de Nationale Ombudsman zijn geen klachten ingediend. Doordat er geen klachten zijn, is een analyse van de klachten ook niet mogelijk.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je