De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR ZHZ) maakt, als onderdeel van de Veiligheidsregio ZHZ, afspraken en adviseert over een goede aansluiting tussen zorg en veiligheid. VervangingIn de overeenkomst wordt de samenwerking tussen de ziekenhuizen en de regionale hulpdiensten bij grote incidenten en rampen geregeld. Een noodzakelijke samenwerking om de juiste medische zorg aan slachtoffers te kunnen garanderen. De overeenkomst bevat afspraken die in het verlengde liggen van de reguliere werkzaamheden.

 

De vorige overeenkomst met de ziekenhuizen was gedateerd en aan herziening toe. Inhoudelijk zijn vooral de volgende zaken aanleiding geweest om te komen tot een nieuwe overeenkomst:  het uitwisselen van slachtofferinformatie, het ZiekenhuisRampenOpvangPlan (ZiROP), afspraken over opleiden, trainen en oefenen. Vooral het uitwisselen van slachtofferinformatie is een be-langrijk onderdeel. Incidenten als het verkeersongeval in Arkel en het vliegtuigongeval van Tur-kisch Airlines hebben de noodzaak aangetoond voor extra aandacht en bestuurlijke urgentie op het gebied van afspraken over slachtofferinformatie. 

Ondertekening

Convenant_VRZHZ-Ziekenhuizen_SmallDe samenwerking is bekrachtigd door het ondertekenen van de overeenkomst op 11 september 2013. De heer A.A.M. Brok (midden), heeft als voorzitter van de Veiligheidsregio ZHZ de overeenkomst ondertekend met de heer J.J.M. Taks (rechts), lid Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis, de heer P.H.E.M de Kort, voorzitter directie RIVAS Zorggroep. Voorafgaand aan de ondertekening heeft burgemeester Brok het belang van een goede samen-werking en afspraken over slachtofferinformatie onderstreept.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je