Brok en Bastain tekenen ConvenantDe VRZHZ werkt al jaren samen met Defensie, maar beiden hebben de afspraken met betrekking tot de civiel-militaire samenwerking vernieuwd. Dat is periodiek nodig, omdat de ontwikkelingen bij beide partners niet hebben stilgestaan; op het terrein van bijvoorbeeld ICT en verbindingen is veel veranderd. Naast het convenant wordt door beide partijen een afspraken- en actielijst bijgehouden, zodat de laatste wijzigingen ook schriftelijk worden geborgd.

Militair adviseur

De beste manier om samen te werken is samen op te trekken. Daarom werkt een Officier Veiligheidsregio als militair adviseur twee dagen per week op kantoor bij de VRZHZ. Deze adviseur is tevens de contactpersoon c.q. vraagbaak voor de Veiligheidsregio. Defensie levert waar nodig ook bijdragen aan het Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Crisisplan van de VRZHZ. Ten aanzien van de risico- en crisiscommunicatie zullen afspraken worden gemaakt.

Oefenen

“Met papier alléén bedwing je nog geen crisis”, zo stelde de heer Brok, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De VRZHZ en Defensie werken al samen, maar gezamenlijk oefenen vereist ook goede oefenscenario’s. In het najaar wordt Defensie betrokken bij een grootschalige oefening in Zuid-Holland Zuid. Overigens, werkt Defensie bij crisisbeheersing of rampenbestrijding altijd onder gezag van het lokaal/regionaal bestuur; zij verlenen zogenaamde bijstand. De heer Brok: “Wij willen laten zien dat wij willen investeren in elkaar en dat we elkaar ook nodig hebben. Dat kunnen we niet genoeg herhalen”. 

“Door met elkaar samen te werken leer je elkaar beter kennen en kun bij een crisis of ramp snel en adequaat optreden. De ondertekening van dit convenant zie ik als een bevestiging van de huidige en toekomstige samenwerking tussen Zuid Holland Zuid en Defensie’’, aldus kolonel Bastin. 

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je