De veiligheidsregio’s hebben in 2011 een convenant gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over samenwerking en onderlinge steun bij grote crises. Een belangrijke afspraak in het convenant is het beoefenen  van de samenwerking bij een grote crisis.

Gedurende twee weken wordt door de hele provincie een groot aantal oefeningen gehouden. In de eerste week wordt de samenwerking van de verschillende crisisstaven  van de vier veiligheidsregio’s beoefend. De tweede week staat bol van zichtbare veld oefeningen in de hele provincie.

Grootschalige crisisoefening Samen Sterker!

Het is de eerste keer dat er in Zuid-Holland een dergelijke grote oefening plaatsvindt. In deze oefening werken verschillende partners op het gebied van openbare orde en veiligheid samen om een crisissituatie te bestrijden. Het doel van deze oefening is om procedures op elkaar af te stemmen en te ervaren hoe de verschillende organisaties elkaar aanvullen, zodat tijdens een daadwerkelijke  crisis adequaat kan worden opgetreden. Een crisis stopt niet aan de grenzen van een gemeente of veiligheidsregio, daarom is het belangrijk om te oefenen met de  coördinatie van het regiogrensoverschrijdende optreden. Naast de samenwerking tussen de vier veiligheidsregio’s wordt ook de civiel-militaire samenwerking beoefend . In een groot aantal oefeningen zullen onderdelen van Defensie een belangrijke bijdrage leveren. Naast Defensie verlenen ook het Nederlandse Rode Kruis, DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service), Reddingsbrigade Nederland, politie, hoogheemraadschappen, waterschappen en een aantal ziekenhuizen hun medewerking aan Samen Sterker!

Scenario ’s van de oefeningen

Voor de oefening is een complex scenario ontworpen: zeer slecht weer in combinatie met een groot  evenement in Den Haag. Na de warme zomermaanden is het sinds begin oktober een komen en gaan van storingen. Er is daarbij veel regen gevallen in het noordwestelijk deel van Europa. De ene diepe depressie volgde de andere in snel tempo op. In grote delen van het land, maar vooral in het zuidwesten is de bodem volledig verzadigd. Waterschappen werken dag en nacht aan het op peil houden van de polders en de boezems. In de oefenweek zal het ook springvloed zijn. De combinatie van verhoogde rivierafvoeren met een stormvloed vanuit de Noordzee bij springtij leidt zeer waarschijnlijk tot wateroverlast vanuit regionale watersystemen en overstromings-dreiging bij boezemkaden en vanuit de rivieren in het Benedenrivierengebied. Kortom overal in Zuid-Holland dreigen grote problemen met de hoge waterstand of overstromingen.

Eerste oefenweek

In de eerste week, van 28 oktober tot en met 1 november bouwt de oefening zich op van regionaal naar interregionaal operationeel niveau tot uiteindelijk interregionaal beleidsteamniveau. In deze week wordt de samenwerking tussen de vier veiligheidsregio´s tabletop beoefend. Maandag 28 oktober wordt gestart met de Regionaal Operationele Teams (ROT) van de vier veiligheidsregio´s. Zij moeten een vergadering van het Interregionaal Operationeel Team op dinsdag voorbereiden. Het Interregionaal Operationeel Team op dinsdag zal zich buigen  over een advies voor de bestuurlijke vragen die zich voordoen in een dergelijk scenario. Op woensdagmiddag komen de vier voorzitters van de betrokken veiligheidsregio´s bij elkaar om besluiten te nemen op de bestuurlijke vragen en dilemma´s te bespreken die zich voordoen in een dergelijk scenario. De voorzitters van de vier veiligheidsregio´s zijn: de heer J.J. van Aartsen (Veiligheidsregio Haaglanden), de heer H.J.J. Lenferink (Veiligheidsregio Hollands Midden), de heer A. Aboutaleb (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) en de heer K. Tigelaar (plv. voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid).

Zuid-Holland Zuid Samen Sterker!

Bij de ingang van de haven van het eiland Tiengemeten (gemeente Korendijk) vindt 7 november een aanvaring plaats tussen een pont met circa vijftig passagiers aan boord en een vrachtschip. Het eiland Tiengemeten is daardoor niet meer bereikbaar via het water. Er zijn veel slachtoffers in het water. Brandweer, Politie en KNRM zijn snel ter plaatse en voeren in eerste instantie slachtoffer-reddingen uit. De slachtoffers worden overgebracht naar een tijdelijke opvanglocatie in de omgeving van het incident. In de opvanglocatie vindt de slachtofferregistratie plaats en slachtoffers worden voorbereid om verplaatst te worden naar een ziekenhuis, of om naar huis te gaan.

Overlast

Gedurende de oefendag op 7 november, zal er in de omgeving van Nieuwendijk en het eiland Tiengemeten (Korendijk) en elders in de Hoeksche Waard overlast kunnen ontstaan vanwege de inzet van Defensie en de hulpdiensten, alsmede de aan- en afvoer van het nodige materiaal. De directe omgeving van de Veerdienst Tiengemeten zal worden afgesloten.  

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je