Rampenoefening “Samen Sterker!”

Het was de eerste keer dat er een oefening in Zuid-Holland plaatsvond. Doel van de oefening was om procedures op elkaar af te stemmen en te ervaren hoe de verschillende organisaties elkaar aanvullen, zodat tijdens een daadwerkelijke ramp adequaat kan worden opgetreden. Een ramp stopt immers niet aan de grenzen van een gemeente of regio. Naast de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s werd vooral ook de civiel-militaire samenwerking beoefend. Defensie ondersteunde onder meer met zo’n 200 militairen, vaartuigen en een snel opgebouwde opvanglocatie.

small Picture 7-11-2013Scenario
Voor de ingang van de haven van het eiland Tiengemeten in Korendijk vond 7 november een aanvaring plaats tussen een waterbus met circa 50 passagiers aan boord en een tanker. Het eiland was daardoor niet meer bereikbaar via de reguliere veerpont. Er zijn veel slachtoffers in het water terecht gekomen. Brandweer, Politie, Rijkswaterstaat en de K.N.R.M. waren snel ter plaatse en voerden slachtofferreddingen uit. In een opvanglocatie werden de slachtoffers geregistreerd en werden de slachtoffers voorbereid om verplaatst te worden naar een ziekenhuis, opvanglocatie of naar huis.

Succesvol                                                                                      
De oefening in de Hoeksche Waard was groot opgezet. De gemeente Korendijk had een belangrijke rol. Onder leiding van burgemeester Stoop werd het Gemeentelijk Beleidsteam aan het werk gezet en kreeg de gemeente Korendijk de zorg voor de opvang en registratie van slachtoffers. Ook werden bewoners van het eiland Tiengemeten geëvacueerd, omdat de stroomvoorziening op het eiland was weggevallen en de vaste veerpont niet meer kon varen.

De heer K. Tigelaar, burgemeester van Oud-Beijerland en vicevoorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid sprak zijn waardering uit voor het goede verloop van de oefening. De heer Tigelaar: “Een complex rampscenario, waarbij veel creativiteit werd gevraagd van de gezamenlijke hulpdiensten. Dankzij het systematisch oefenen in het samenwerken op kleine schaal, bleek die ervaring van grote waarde tijdens de calamiteit die vandaag moest worden opgelost. De oefening wordt uiteraard geëvalueerd en waar nodig zullen verbeteringen in de planvorming worden aangebracht”.

Ook burgemeester S. Stoop van de gemeente Korendijk is tevreden met het verloop van de oefening. “We hebben veel ervaring kunnen opdoen met voor de gemeente belangrijke processen, zoals de evacuatie, registratie en opvang van de slachtoffers. Het maakt inzichtelijk welke processen goed verlopen en waar wellicht nog verbeteringen kunnen worden aangebracht,” aldus de heer Stoop.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je