Rianne van den Berg was vorig jaar al enkele maanden waarnemend algemeen directeur van de VRZHZ en kent de organisatie goed. De functie van coördinerend gemeentesecre- taris was sinds eind vorig jaar vacant. Van den Berg vervult de functie op detacherings- basis vanuit de gemeente Alblasserdam voor 0,2 fte. Mevrouw Anita Vergouwe uit Gorinchem blijft plaatsvervangend coördinerend gemeentesecretaris (0,1 fte, ook gedetacheerd).

Schakel De coördinerend gemeentesecretaris vormt een belangrijke schakel tussen de Veiligheidsregio en de gemeentelijke organisaties in Zuid-Holland Zuid. Zo zullen de hulpdiensten hun normale taak uitoefenen tijdens een ramp of incident, maar de gemeente moet op zo’n moment voor de eigen inwoners omschakelen van een dienstverlenende naar een hulpverlenende organisatie. De gemeente doet dat onder meer door het verzorgen van de crisiscommunicatie en het geven van de benodigde ondersteuning aan de inwoners bij bijvoorbeeld evacuatie en opvang.

Onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris worden afspraken gemaakt tussen de gemeenten en de Veiligheidsregio ZHZ over hoe gezamenlijk met een incident of crisis wordt omgegaan. Uitgangspunt is om aan te sluiten bij de behoeften van  de inwoners. Om de medewerkers van de gemeenten voor te bereiden op deze taak worden zij daarvoor opgeleid en getraind.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je