De tijdelijke verhuizing is noodzakelijk, omdat er bij de bouw van de brandweerkazerne aan de Prof. Kohnstammlaan 10 in het Leerpark vloeren door de vorst waren beschadigd en nu hersteld moeten worden. Tijdens de bouw was al bekend dat de aannemer noodzakelijke herstelwerkzaamheden moest uitvoeren. Dat is toen ook gebeurd, maar uit nader technisch onderzoek is gebleken dat de uitgevoerde herstelwerkzaamheden onvoldoende waren. Daarom is er voor gekozen om in de vakantieperiode de kantoren in het Oranjepark tijdelijk te betrekken, zodat de herstelwerkzaamheden sneller gereed zijn en onnodige overlast wordt voorkomen. 

De verhuizing naar het Oranjepark vindt plaats op zaterdag 5 juli; op zaterdag 6 september verhuist het personeel weer terug naar het Leerpark.

Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, tel. 088 – 636 5390.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je