DSC 0078 thumbDe voorzitter van de Veiligheidsregio, de heer Brok, schetste eerst een beeld over de geografische ligging van Zuid-Holland Zuid in de Zuid-Westelijke Delta en de daarbij behorende infrastructuur; van levensbelang voor de Nederlandse economie, maar ook met de nodige risico's. Vervolgens is een video getoond over het regionaal risicoprofiel van Zuid Holland Zuid. Aansluitend werden enkele thema's uit het risicoprofiel toegelicht.

Na de presentaties werd nog stilgestaan bij het bestuurlijk functioneren en de samenwerking. Al met al een nuttige bijeenkomst voor alle betrokkenen.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je