Dit profiel is een belangrijk uitgangspunt om je als hulpverleningsorganisatie te kunnen voorbereiden op mogelijke crises of calamiteiten. Het bepaalt ook in belangrijke mate hoe het trainings- en opleidingsprogramma van de VRZHZ met gemeenten en vitale partners er uit ziet.

Raadsleden thumbDaarnaast kwam in enkele workshops aan de orde welke (wettelijke) taken de Veiligheidsregio heeft en wat ze doet aan rampenbestrijding, risico- en crisisbeheersing, brandweer- en bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening. Alle presentaties die zijn getoond zijn terug te vinden op de website van de VRZHZ.

Uiteraard werden allerlei praktische vragen beantwoord waarbij de invloed van de gemeenten (raad en college) op de VRZHZ aan de orden kwamen. Hoe en op welke momenten kunnen gemeentebesturen invloed uitoefenen?

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je