“We zijn enorm trots dat wij na 9 jaar nog steeds een hoogwaardige kwalitatieve dienstverlening verlenen!”

Door ontwikkelen
De speerpunten voor deze audit lagen bij het door ontwikkelen van het kwaliteitsmanagement systeem en op risicomanagement. Volgens de lead auditor staat het Bureau GHOR daar bovengemiddeld positief in en heeft zij een volwassen kwaliteitssysteem. Het Bureau heeft zich de laatste jaren zo ontwikkeld dat bijvoorbeeld ‘accountmanagement’ nu ook een normale wijze van werken is geworden en dat het netwerken met onze ketenpartners één van de primaire competenties van de medewerkers is geworden.

IMG 20140701 163632 thumbBevindingen
“We scoren hoog op risicobeheersing en het voorbereid zijn op”, geeft Berry van Son aan. “Wel was er één categorie 2 bevinding. Dit heeft te maken met het proces interne audit. Wij maken onderscheid in zware en minder zware afwijkingen en daar moeten we op prioriteren. Dit doen we goed, maar bij iets zwaardere afwijkingen moeten we wel sneller actie ondernemen. Dit is een aanbeveling waar wij als Bureau zeker wat mee kunnen doen en pakken dit bij aankomende interne audits op.”

De Witte Motor
De conclusie van de lead auditor was: Vanuit de eigen kracht is de GHOR de ‘Witte Motor’ binnen de veiligheidsregio. “Alle medewerkers binnen het Bureau hebben meegewerkt aan het behalen van een dergelijk mooi resultaat en daar hebben wij even op geproost”, sluit Berry van Son af.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je