bevolkingszorg (ARB) een voorstel voor de inrichting, bemensing en organisatie van de subregionale crisisorganisaties gemaakt. Doel van het voorstel is te komen tot een realistisch basisniveau van Bevolkingszorg binnen Zuid-Holland Zuid. In samenwerking met de ARB’en streeft bureau Gemeenten ernaar om de subregionale crisisorganisaties per 1 januari 2015 van start te laten gaan.

Met de vernieuwde aanpak kunnen gemeentelijke functionarissen tijdens en na een incident binnen de gehele (sub)regio worden ingezet. Overigens is gelijktijdig een aantal landelijke ontwikkelingen geïntegreerd, zoals de implementatie van het Slachtofferinformatiesystematiek (SIS), GROOTER (uniforme functieprofielen) en de aanbevelingen van de commissie Bruinooge. Het voorstel is 26 juni jl. door het bestuur vastgesteld. De uitvoering van de processen Publieke Zorg (opvang en verzorging) en Registratie wordt geheel uitbesteed aan het Nederlandse Rode kruis (NRK). Aansturing blijft wel een gemeentelijke taak. Het aantal gemeentelijke functionarissen binnen Zuid-Holland Zuid met een voorbereide taak binnen de crisisorganisaties daalt van ca. 1900 naar 650.

De wijzigingen in de organisatie van de gemeentelijke crisisbeheersing worden vastgelegd in geactualiseerde draaiboeken en het handboek bevolkingszorg. Om gemeentelijke medewerkers beter op hun taak voor te bereiden wordt een regionaal beleidsplan OTO voor gemeentelijke functionarissen opgesteld.  

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je