Bewoners van zorginstellingen kunnen zich bij een noodsituatie vaak niet zelf redden. Ze zijn slecht ter been, begrijpen niet wat er aan de hand is of worden angstig. Dit vergt extra alertheid van het personeel over haar rol bij een brand. Brand is nu eenmaal snel, binnen enkele minuten kan het kwaad al zijn geschied. Daarom is het van het grootste belang dat het personeel van zorginstellingen snel en juist handelt en bewoners in veiligheid brengt.

Yulius  VRZHZ samenwerking thumbBrandveilig
Yulius, een grote, mensgerichte GGZ instelling met 2.100 medewerkers en 70 locaties binnen de driehoek Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem is zich terdege bewust van de risico’s. In deze regio biedt Yulius hulp aan meer dan 19.000 cliënten. Zeker 95 procent daarvan krijgt ambulante hulp op een polikliniek of thuis. Een klein percentage is voor een korte tijd opgenomen op een behandelafdeling of verblijft langer in een begeleid wonen locatie.

Samenwerking
Met het project ‘Geen Nood bij Brand’ tussen Veiligheidsregio en zorginstellingen, wordt samen met Yulius gekeken naar o.a. preventieve maatregelen. Denk aan het niet open laten staan van deuren van brandwerende scheidingen en het vrij houden van vluchtwegen. De VRZHZ is de eerste veiligheidsregio in Nederland waarbij Zorgcontinuïteit onderdeel is van ‘Geen Nood bij Brand’. Zorginstellingen zijn zowel in de gewone situatie, als ten tijde van crises zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van zorg. De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) werkt als adviseur en kennismakelaar van zorginstellingen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing, nauw samen met de Brandweer om de veiligheid binnen zorginstellingen te verbeteren. Deze samenwerking is een begin; op termijn wil de VRZHZ deze werkwijze bij meer zorginstellingen introduceren.

Door de krachten van Brandweer en GHOR te bundelen en gebruik te maken van elkaars netwerk en expertise wordt er efficiënter en effectiever gewerkt. Zorginstellingen krijgen op deze manier eenduidige informatie wat het werken met de Veiligheidsregio voor hen prettiger en makkelijker maakt.

In de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid werken Brandweer en GHOR en de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid samen. Meer informatie is te vinden op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, www.vrzhz.nl.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je