• Regionalisering vastgoed kazernes
    Naast de regionalisering van de brandweer, moeten ook de kazernes worden geregionaliseerd. Het gaat in feite om de overdracht van de kazernes van de gemeenten naar de Veiligheidsregio. Bij de gesprekken over de regionalisering vastgoed brandweerkazernes wordt gewerkt aan de hand van drie sporen, namelijk het vastgoed, het onderhoudsplan en de organisatie van het beheer en onderhoud. De gemeentesecretarissen zijn bij de regionalisering betrokken. In september moet de eerste blauwdruk voor het bestuur gereed zijn, met als einddoel de regionalisering de eerste helft van 2015 te hebben gerealiseerd.

 

  • Roparunteam VRZHZ liep € 14.000 bij elkaar.In het weekend van 6 t/m 9 juni heeft een team van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid meegelopen met de Roparun. Team 345 van de VRZHZ startte in Hamburg en finishte op de Coolsingel in Rotterdam. Het VRZHZ-team heeft in totaal ca. € 14.000 bijeen gebracht voor de stichting Roparun. De totale opbrengst bedroeg maar liefst € 5.1 miljoen.

 

  • Nieuws uit de MeldkamerVanuit de meldkamer is in het licht van eerdere bevindingen van de inspectie (betrof 24/7 gecertificeerde witte centralisten) te melden dat er een beperkte capaciteitsuitbreiding heeft plaatsgevonden alsmede ontwikkelingen op de kwalificatie van het personeel.
    De meldkamer VRZHZ verzorgt al jaren de zogenaamde multi-intake. In overeenstemming met de LMO wordt er in het najaar van 2014 een pilot multi-intake uitgevoerd. Onze regio loopt hiermee voorop. De VRZHZ speelt een belangrijke rol in deze pilot en werkt daarin samen met vijf andere veiligheidsregio’s, gesteund door Ambulance Zorg Nederland.

 

  • Aanzienlijk aantal deelnemers Burgernet in ZHZZuid-Holland Zuid heeft altijd al een relatief hoog percentage deelnemers aan Burgernet gehad. De cijfers van 1 juli jl. bevestigen dat opnieuw. In Zuid-Holland Zuid nemen 103.308 inwoners (ruim 12%) deel aan Burgernet. Ter vergelijking: in Rotterdam is dat slechts 2,5% en in Ridderkerk 4%. Zuid-Holland Zuid telt ca. 59.000 deelnemers. Burgernet is een communicatiemiddel, waarmee deelnemers kunnen worden bereikt met een SMS, een mail of een gesproken tekst via de telefoon. Het oude SMS-alert is opgegaan in Burgernet.

 

15 juli 2014

 

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je