Doel van de bijeenkomst was de radenDe directeuren wilden een beter beeld te geven over de drie organisaties en vooral ookom te horen wat er leeft bij de raadsleden. Voor de pauze kregen de directeuren gelegenheid kort de kerntaken neer te zetten, waarna werd gedebatteerd over die taken, de kosten, de rol van de gemeenteraden, etc.
Na de pauze konden de deelnemers naar één van de drie carrousels en verder inzoomen op één van de organisaties. Daarin kwamen voor de Veiligheidsregio diverse zaken aan de orde, zoals het Regionaal Risicoprofiel dat momenteel wordt herzien; als dit profiel gereed is, wordt ook het Beleidsplan vernieuwd. Op beide documenten kunnen de gemeenteraden invloed uitoefenen. "We komen de zienswijzen bij u ophalen," zo zei Carlo Post.

Raden HW 350Verder kwamen zaken aan de orde als het transport van gevaarlijke stoffen, de pilot met de TS4 (=vier mensen op een tankautospuit) en de grote gevolgen voor de Hoeksche Waard van de incidenten in Moerdijk. Daarnaast werd stilgestaan bij brandweertaken in relatie tot de taakstelling.

Aan het einde van de discussie in de carrousel werd duidelijk dat de vertegenwoordigers van de vijf raden de noodzaak zien om met elkaar, maar ook met de Veiligheidsregio in gesprek te gaan over de wijze waarop de VRZHZ haar taken in de subregio Hoeksche Waard moet (gaan) uitoefenen.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je