Vertraagd

Door het ontdekken van fouten in de (externe) taxatierapporten moet een deel van het proces opnieuw worden uitgevoerd. De planning is nu dat in juni 2015 het definitieve besluit wordt genomen en dat de overdracht van de kazernes per 1 januari 2016 gebeurt. Het project loopt hiermee ongeveer een half jaar vertraging op. Tot 1 januari 2016 blijven de gemeenten verantwoordelijk voor zowel vastgoed- als facilitair beheer van de kazernes.
Overigens zal een aantal kazernes eigendom blijven van de gemeente; de VRZHZ wordt dan huurder. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld dat er al wordt gehuurd en dat het gebouw meerdere gebruikers heeft of dat de gemeente niet wil verkopen, omdat de kazerne op een strategische locatie staat.

Beheer

Het vastgoed- en facilitair beheer wordt te zijner tijd ondergebracht bij de afdeling Bedrijfsvoering van de VRZHZ (inclusief de inrichting, koffie, telefoon, schoonmaken, etc). Dit laatste geldt ook voor de gebouwen die de VRZHZ van de gemeenten (gaat) huren. Bij met name het facilitaire beheer wordt de bestaande wijze van beheer voortgezet. De belangrijkste wijziging voor de vrijwilligers en medewerkers is dat op termijn voor vragen/storingen, etc. vastgoedbeheer van de VRZHZ moet worden gebeld in plaats van de gemeente.

Er worden contacten gelegd met ale de betrokken brandweerclusters om met elkaar door te nemen wat de overname per gebouw voor zijn ‘bewoners' betekent. Pas als het algemeen bestuur in juni 2015 een definitief besluit heeft genomen kunnen de medewerk(st)ers worden geworven voor het vastgoed- en facilitair beheer. Het voorstel is dat mensen in de regio, die nu een functie hebben in het vastgoed- of facilitair beheer bij één van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid, als eerste de kans krijgen te solliciteren op de nieuwe functies.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je