“Peer review” is een instrument waarmee de prestaties van een land in een bepaald gebied (in dit geval risicobeheer / civiele bescherming) op basis van gelijkwaardigheid worden onderzocht door collega's (experts) uit andere landen. Deelname aan de peer reviews is op strikt vrijwillige basis voor zowel de beoordeelde landen als de collega’s die de toetsing uitvoeren. Een peer review duurt afhankelijk van het type ongeveer zes tot twaalf dagen. Doel is van elkaar te leren en leerpunten en best practices te delen.

Het consortium levert  binnen de kaders van de Europese samenwerking op het gebied van risico management en civiele bescherming, de bouwstenen op voor het peer review programma.  Dit bestaat uit een handleiding en vragenlijsten voor de teams die de review uitvoeren. Het consortium zorgt namens de Europese Unie ook voor de technische uitvoering van de zes peer reviews.

Landen kunnen opteren voor één van de volgende peer reviews:

  • Algemeen peer review Hierbij wordt in algemene zin gekeken naar alle aspecten van risico- en crisisbeheersing 
  • Thematisch peer review “Risicobeoordeling / risicobeleid” Hierbij wordt vooral gekeken naar de wijze waarop een land omgaat met nationale en regionale risicobeoordelingen en de resultaten daarvan gebruikt voor beleid.
  • Thematisch peer review “Preparatie” Bij dit peer review wordt vooral gedetailleerd gekeken naar de preparatiemaatregelen die genomen worden in een land. 
  • Thematisch peer review “risicomanagement capaciteiten” Dit peer review focust weer op alle aspecten van risicomanagement, maar dan vooral op de generieke randvoorwaarden die nodig zijn om tot goed beleid en uitvoering te kunnen komen, zoals administratieve, technische en financiële voorwaarden.

In deze serie peer reviews kunnen vier lidstaten deelnemen en twee Europese buur-landen. Landen zijn inmiddels uitgenodigd kenbaar te maken of zijn interesse hebben.

De experts leveren zoals al gezegd hun bijdrage op vrijwillige basis en worden voor hun werkzaamheden dan ook niet betaald. Wel worden uiteraard reis- en verblijfskosten geregeld. Experts kunnen zich opgeven via de website van het project: http://www.falck.nl/nl/peerreviews/register/

 

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je