De conferentie trok in totaal 65 bezoekers vanuit diverse landen en Europese instellingen. Veel waardering van de bezoekers was er voor de gepresenteerde handreiking. De handreiking geeft op een overzichtelijke manier praktische tips voor het gebruik van social media in crisis situaties, gebaseerd op de analyse van rapportages over eerdere crisissituaties. Bij het opstellen van de handreiking is ook veel input verwerkt van organisaties die ervaringen hebben opgedaan in de praktijk.

Het COSMIC project eindigt per 1 april 2015. De bevindingen van het project, inclusief de op de conferentie gepresenteerde handreiking, komen op korte termijn beschikbaar op de website van het project www.cosmic-project.eu. De bedoelde handreiking (engelstalig) kunt u ook hier downloaden.

Reageren tot eind maart

Tot eind maart is er nog gelegenheid om te reageren op de versie van de handleiding zoals die nu gepresenteerd is. Daarna zal een definitieve versie worden gemaakt waarbij de opmerkingen die nog binnen zullen komen uiteraard verwerkt worden.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je