Op het programma staan onder meer (vernieuwde) brandweerzorg, het nieuwe regionaal risicoprofiel en zal worden gekeken naar trends en ontwikkelingen in het veld van de Veiligheidsregio’s (zoals de samenwerking in de zuidwestelijke Delta). Verder komen de bevolkingszorg, de landelijke meldkamerorganisatie aan de orde en wordt gekeken naar trends in de acute zorg en de ontwikkelingen in de volksgezondheid. Tot slot zal van gedachten worden gewisseld over het meerjarenperspectief en de kostenverdeelsystematiek.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je