Logo Koningsdag DordrechtMoet mooi feest worden Een belangrijke randvoorwaarde bij een dergelijk evenement is de veiligheid. Veiligheid voor de koninklijke familie, voor de bezoekers van het evenement en natuurlijk voor de inwoners van Dordrecht die in de wijk wonen waar het bezoek van de koninklijke familie plaatsvindt. Daarom is de VRZHZ vanaf het begin van de voorbereidingen voor Koningsdag nauw betrokken bij de organisatie. Het op elkaar laten aansluiten van de verschillende veiligheidsmaatregelen is een intensieve klus en het luistert ook nauw; er moet op die dag sprake zijn van een veilig verloop, maar tegelijkertijd moet het feestelijke en open karakter van Koningsdag intact blijven. Het komt er daarom op aan de samenwerking tussen alle betrokken partners te smeden en te versterken; de organiserende partijen en de veiligheidspartners. Dat houdt ook het samenwerken met partijen in waarmee de VRZHZ niet dagelijks contact heeft, zoals vertegenwoordigers van het Hof, Rijksvoorlichtingsdienst en de NOS voor de live registratie van Koningsdag.

In de maanden voorafgaand aan Koningsdag vindt op allerlei niveaus afstemming plaats. Afstemming tussen Rijk, Provincie, Gemeente, Hulpverleningsdiensten, Oranje comités, bedrijven, horeca, bewoners etc. De hulpverleningsdiensten werken nauw samen op verschillende terreinen. De VRZHZ maakt onder meer afspraken met de organisatie over gegarandeerde toegankelijkheid van het gebied voor hulpdiensten. Je wilt namelijk onder alle omstandigheden hulp blijven verlenen aan de burgers. Met de politie wordt  samengewerkt over crowd-control (mensenstromen?) en de handhaving van de openbare orde. De Koningsdag zal veel publiek naar Dordrecht en de regio ZHZ trekken. Daarom is er extra aandacht voor verkeerscirculatie in en om de stad. Natuurlijk wordt ook nagedacht over scenario’s dat er op Koningsdag sprake kan zijn van een incident dat invloed kan hebben op de gewenste gang van zaken. Hoe zorgen we dan dat wij eventuele incidenten zo snel mogelijk onder controle kunnen krijgen?  Dit alles vergt maanden voorbereiding met het doel om de Koningsdag in de regio ZHZ veilig en ordelijk te laten verlopen.

Binnen de VRZHZ zijn talloze medewerkers met de voorbereidingen bezig. Samen kijken we uit naar een feestelijke en veilige Koningsdag 2015.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je