consortium“Peer review” is een instrument waarmee de prestaties van een land in een bepaald gebied (in dit geval risicobeheer / civiele bescherming) op basis van gelijkwaardigheid worden onderzocht door collega's (experts) uit andere landen. Deelname aan de peer reviews is op strikt vrijwillige basis voor zowel de beoordeelde landen als de collega’s die de toetsing uitvoeren. Een peer review duurt afhankelijk van het type ongeveer zes tot twaalf dagen. Doel is van elkaar te leren en leerpunten en best practices te delen.

Het consortium levert  binnen de kaders van de Europese samenwerking op het gebied van risico management en civiele bescherming, de bouwstenen op voor het peer review programma.  Dit bestaat uit een handleiding en vragenlijsten voor de teams die de review uitvoeren. Het consortium zorgt namens de Europese Unie ook voor de technische uitvoering van de zes peer reviews.

De experts leveren dus hun bijdrage op vrijwillige basis; de werkzaamheden worden dan ook niet betaald. Wel worden uiteraard reis- en verblijfskosten vergoed. Experts kunnen zich opgeven via de website van het project: http://www.falck.nl/nl/peerreviews/register/.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je