Opleiding OvD-Bz 3De afspraken hierover zijn in het regionaal beleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen vastgelegd via de Adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid (AGV).

In het beleidsplan staan de afspraken voor de uitvoering van een gezamenlijk OTO-programma bevolkingszorg voor de komende jaren. Het is vertaald in een oefenmatrix voor een periode van drie jaar. Daarin is een opbouw waar te nemen in de trainingen en oefeningen én in de kwaliteit van de crisisorganisaties.

De uitvoering van het beleidsplan wordt met bestaande budgetten voor opleiden, trainen en oefenen bij de gemeenten uitbesteed aan een extern bureau. Gekozen is om voor de uitvoering van het OTO programma 2015 in zee te gaan met de V&R Academie. Nog dit voorjaar wordt gestart met het opleidingsprogramma. Gedurende het jaar wordt op verschillende momenten geëvalueerd en gekeken of de trainingen aangepast moeten worden. De trainingen worden uitgerold in de subregio’s in samenwerking met de lokale ARB’s.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je