Beleidsplan thmbGezien het vele extra werk dat de voorbereiding van onder meer de Koningsdag vergt, is die gedegen voorbereiding in de eerste helft van 2015 niet mogelijk. Het algemeen bestuur kan in november 2015 dus geen nieuw beleidsplan kan vaststellen en heeft dan ook besloten de looptijd van het huidige Beleidsplan met één jaar te verlengen. Het is de bedoeling dat het nieuwe Beleidsplan 2017 – 2020 door het algemeen bestuur in 2016 wordt vastgesteld.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je