RBP thmbinput voor het regionale beleidsplan. In opmaat naar de komende beleidsperiode is het regionaal risicoprofiel VRZHZ volledig herzien. De gemeenteraden is inmiddels gevraagd eventuele zienswijzen op het regionaal risicoprofiel kenbaar te maken. Alle raads- en collegeleden van de 17 gemeenten zijn uitgenodigd  voor een informatieve bijeenkomst over het concept-regionaal risicoprofiel op maandag 9 maart as.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je