De focus wordt in eerste instantie gelegd op het samenvoegen van de huidige 22 meldkamerlocaties naar 10, en het vormen van de landelijke ICT die noodzakelijk is om de 10 meldkamers als één virtuele organisatie te laten samenwerken. De manier waarop en het tempo waarin de 10 regionale meldkamers vervolgens tot één landelijke meldkamerorganisatie wordt gevormd en hoe die organisatie er uiteindelijk uit komt te zien is onderdeel van de heroriëntatie.

Het Veiligheidsberaad heeft over de Gateway Review gesproken en randvoorwaarden gesteld aan de voorgestelde koerswijziging. Onder andere dat er financiële duidelijkheid komt voor de veiligheidsregio’s en dat er ruimte is voor het volledig onderzoeken van de reikwijdte van de multi-intake. Ook wil het Veiligheidsberaad een garantie dat de faciliteiten zoals de landelijke ICT en huisvesting tijdig gereed zijn.

De einddoelen van de vorming van de LMO, zoals verwoord in het Transitieakkoord uit 2013, blijven gelijk. Namelijk: de burger zoveel mogelijk in het eerste contact helpen, het robuuster maken van de meldkamers en het verbeteren van informatie-uitwisseling tussen hulpdiensten en veiligheidsregio’s.  Besluitvorming van het Veiligheidsberaad, alsook de bestuurlijke regiegroep, over de gewijzigde koers voor de LMO vindt in de vergadering van maart 2016 plaats.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je