Ondertekening Convenant met Rode Kruis. Links de heer Post van het Rode Kruis; rechts de heer Wijten van de Dienst Gezondheid en Jeugd.Het model gaat uit van de versterkte inzet van de Regionale Ambulancevoorziening, inzet van het Rode Kruis om noodhulpteams te organiseren en  een bescheidener rol van het Instituut Fysieke Veiligheid en de Veiligheidsregio’s. De VRZHZ betaalt jaarlijks € 24.800 aan het Rode Kruis voor het in stand houden van de noodhulpteams. Eind 2015 hebben de heer A. Wijten, directeur Publieke Gezondheid, en de heer C.P. Bos, bestuurslid Noodhulp bij het Rode Kruis, hiertoe een uniek convenant afgesloten. Met dit convenant is de regio Zuid-Holland Zuid één van de eerste veiligheidsregio’s in Nederland die bindende afspraken met het Rode Kruis heeft gemaakt inzake de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB).

 

Invoering van het GGB-model betekent o.m. verandering in hoe de geneeskundige hulpverlening bij rampen of grote incidenten georganiseerd is: hoe verschillende hulpverleners met elkaar samenwerken en over welke aanvullende hulpmiddelen zij kunnen beschikken naast de reguliere ambulancezorg. Bij zeer grote calamiteiten kan niet elk slachtoffer direct met een ambulance vervoerd worden. GGB zorgt ervoor dat het verzamelen, verzorgen en afvoeren van grotere aantallen slachtoffers naar ziekenhuizen goed georganiseerd en gefaciliteerd verloopt, zodat elk slachtoffer zo snel mogelijk de benodigde medische zorg krijgt.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je