Nieuwe meldkamer in WPCOmdat door de heroriëntatie op de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) de overdracht van de nieuwe meldkamer aan de LMO pas op z’n vroegst in 2020 gaat plaatsvinden, wordt op dit moment nagedacht over hoe in de tijd tot die overdracht wordt omgegaan met de aansturing, het beheer en de governance van de nieuwe meldkamer. Al dit soort zaken wordt opgenomen in een realisatieplan. Een zeer wezenlijk onderdeel van het realisatieplan is ook het personeelsonderdeel. Hieronder vallen bijvoorbeeld de onderlinge werkafspraken en de werkroosters. Al eerder is afgesproken dat bij de samenvoeging de huidige rechtspositie voor het meldkamerpersoneel van kracht blijft.

 

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je