Gebiedsconferentie Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden Foto 23

De conferentie markeert ruim anderhalf jaar werken aan de uitvoering van de voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden, die samen met de regionale partners in dit gebied is opgesteld en in het Deltaprogramma 2015 is vastgesteld. In vijf thematische sessies over water & ruimte meerlaagsveiligheid, crisisbeheersing, waterveiligheid buitendijks, governance en water & ruimte langs de rivier konden de deelnemers zich verder laten informeren en meedenken over de te nemen stappen voor de toekomst.

“We kennen de domino-effecten van een overstroming onvoldoende” stelde Carlo Post, algemeen directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in zijn pitch. “Gelukkig zijn hier modellen voor, waarmee we informatie kunnen delen en vertalen naar een  evacuatiestrategie en communicatie naar inwoners”.

Een compleet verslag is te vinden op de site van de Deltacommissaris.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je