Bij calamiteiten worden binnen Yulius naast het zorgpersoneel en BHV bij opschaling het continuïteitsteam en vervolgens het calamiteitenteam ingeschakeld. ‘Half juni hebben we een dagdeel geoefend, samen met hulpdiensten als de brandweer, ambulancedienst, GHOR en bevolkingszorg, waarbij ook de CoPI bak werd ingezet', kijkt medewerker arbo, facilitaire veiligheid en milieu Danielle den Hollander terug.

Meer handen
‘Het scenario betrof een calamiteit op een van onze locaties, in Sliedrecht. Door hevige regenval was een technische ruimte ondergelopen, machines en elektriciteit vielen uit, er was geen noodaggregaat en er werd tot ontruiming besloten, omdat de sloten van de gesloten afdeling binnen afzienbare tijd open zouden springen. Om het nog wat spannender te maken, werden nog wat complicaties toegevoegd, zoals een cliënt in de separeer die het pistool van een agent wist te ontvreemden.

Belangrijk was snel duidelijk te krijgen om hoeveel mensen het ging, welke afdelingen en  personen de hoogste prioriteit hadden, zoals drie cliënten in de separeer, de cliënten op de gesloten afdeling, begeleiding, vervoer en bejegening van cliënten. Qua aanpak was het vooral belangrijk wie wat zou regelen en hoe we met de verschillende betrokken teams zouden communiceren.

In eerste instantie bleek ons continuïteitsteam onderbezet. Al snel is met “poppetjes” geschoven en werden extra collega’s ingeschakeld. Toen ging het lopen, we hadden letterlijk meer handen beschikbaar om zaken uit te zoeken en uit te zetten, informatie te halen en terug te koppelen. Ook het calamiteitenteam merkte die verbetering gelijk.’

Pluspunten
‘Door de opzet en omvang van de oefening konden we zien waar zich hiaten en pluspunten voordeden. Naast de onderbezetting bleek onder meer dat de betrokkenen bij ons hun handen vol hebben aan hun taak. Je kunt er bijvoorbeeld als liaison CoPI echt geen andere taak bij doen. 
Een pluspunt was bijvoorbeeld dat de hulpdiensten het erg prettig vonden dat wij, de medewerkers van Yulius, goed getraind zijn en de taken goed invulden. Ik ging er eigenlijk altijd van uit dat hulpdiensten weten welke cliënten zich op onze locaties bevinden, het was dan ook een echte eye opener dat in het CoPI onze informatie, kennis en ervaring echt noodzakelijk zijn en ook gebruikt en gewaardeerd werden. Ik kijk dan ook zeker met een positief gevoel terug op de oefening. 

Niet alleen vanwege de leerpunten, ook vanwege het feit dat je de andere partijen nu ook ziet, daadwerkelijk met elkaar werkt, aan tafel zit en mensen leert kennen. Daardoor zoek je elkaar sneller op en praat je makkelijker met elkaar. Ik zou zo’n oefening dan ook elk jaar wel willen doen.’

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je