In 2015 is in samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond het Incidentbestrijdingsplan Contraterrorisme gerealiseerd en geïmplementeerd. Sinds april 2016 vindt in de planningsstaf Contraterrorisme (CT)  nader interregionaal overleg met betrekking tot Contraterrorisme plaats.

De interregionale planningsstaf heeft verschillende doelen zoals het inzichtelijk maken van datgene wat er preparatief moet gebeuren, afstemmen met betrokken partijen en aangesloten blijven bij de voorbereidingen van de eenheid Rotterdam Rijnmond van de nationale politie.

Wanneer sprake is van een acute terroristische dreiging of een aanslag, wordt het incident in eerste aanleg behandeld door de dienstdoende crisisfunctionarissen, conform de GRIP. De Planningsstaf CT wordt dan ingeschakeld om de wederzijdse kennis- en informatiepositie te vergroten en de crisisfunctionarissen te adviseren.

Iedere kolom is in de planningsstaf vertegenwoordigd en komt maandelijks bijeen. In het najaar worden er gezamenlijke themabijeenkomsten georganiseerd over dit onderwerp voor de operationeel functionarissen. Mocht er interesse zijn om deze bij te wonen, dan kunt u terecht bij uw contactpersoon van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je