De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid verzorgt samen met de Dienst Gezondheid & Jeugd, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de gemeenten een digitale nieuwsbrief over de Omgevingswet. De artikelen uit deze nieuwsbrief treft u in deze rubriek Omgevingswet.

Voorwoord

Met veel plezier schrijf ik het voorwoord voor deze eerste "Nieuwsbrief Omgevingswet ZHZ". Vanuit het rijk wordt hard gewerkt aan de Omgevingswet die in 2019 in werking moet treden. Het is een grote wetsoperatie waarbij alle wet- en regelgeving voor het fysieke domein in één wet wordt samengevoegd. Zoals we inmiddels gewend zijn bij andere beleidsvelden beoogt de Omgevingswet ook een vergaande decentralisatie van de regels voor de leefomgeving. Het jaar 2019 lijkt nog ver weg maar er moet nog veel werk verzet worden om als (overheids)organisaties gesteld te staan. Door de gemeenten, de sub-regio's en de uitvoeringsorganisaties binnen de regio Zuid-Holland Zuid is de voorbereiding daarom al gestart.

Binnen het project Omgevingswet ZHZ voeren de 17 gemeenten samen met de VR ZHZ, DG&J en OZHZ gezamenlijk acties uit. Deze zijn erop gericht om kennis en informatie te delen, te oefenen in pilots en een gezamenlijke strategie te bepalen over hoe bijvoorbeeld om te gaan met de verkregen beleidsruimte. Vanuit het project wordt op regioniveau ook de verbinding gezocht met de provincie, Rijkswaterstaat, de waterschappen, bedrijven en de samenleving. Het opzetten van deze nieuwsbrief is één van deze gezamenlijke acties. Hierin willen we regiospecifieke informatie opnemen over de implementatie van de Omgevingswet én alle betrokken partijen op de hoogte houden van de diverse acties vanuit het regiobrede project. Het gezamenlijk voorbereiden van een reactie op de consultatieversies van de AMvB's is er daar één van. Daarover leest u in deze publicaties meer. Ook valt te lezen over hoe Wilko van Tilburg, wethouder van de gemeente Strijen en bestuurlijke trekker van de Omgevingswet voor de Hoeksche Waard denkt over de nieuwe wet. Ik wens u allen veel leesplezier!

Martien van der Kraan, gemeentesecretaris van Dordrecht

Voorzitter stuurgroep van het project Omgevingswet ZHZ.

 

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je