Zuid-Holland Zuid is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland; één van de vier in Zuid-Holland. Het gebied telt ruim 483.000 inwoners en ruim 21.000 ondernemingen, groot en klein. Zuid-Holland Zuid beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. De Veiligheidsregio werkt vooral aan slagkracht voor crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid beschikt over veel expertise en is dan ook de veiligheidsadviseur voor de gemeenten en partners.

Veilige regio

Alle inspanningen moeten leiden tot een veilige regio voor iedereen. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis, ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en herstel uit de ontwrichte situatie.

Nieuws

De Veiligheidsregio informeert iedereen graag over de manier van samenwerken van de hulpdiensten en hoe zij trachten een crisis of ramp te voorkomen en zonodig bestrijden. U mag er op rekenen dat de bekende hulpdiensten, zoals Brandweer en Ambulancedienst, zich op de vertrouwde manier voor u inzetten. Met informatie, foto's, video's, downloads en links laten wij zien wat de Veiligheidsregio doet. Is een onderwerp al wat ouder, zoek dan in het nieuwsarchief.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je