Foto beleidsplan 2017 2020 smallHet nieuwe Beleidsplan 2017 - 2020 is 15 december 2016 in het algemeen bestuur vastgesteld. Op de website wordt het beleidsplan en haar bijlagen reeds beschikbaar gesteld. Alle gemeenten en partners krijgen in het nieuwe jaar een gedrukte versie aangeboden.

Samenvatting Beleidsplan De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is een gemeenschappelijke regeling van zeventien gemeenten in de Hoeksche Waard, Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De organisatie is sinds 2010 operationeel en heeft in haar jonge bestaan te maken gehad met diverse reorganisaties, waaronder de regionalisering van de brandweer. De effecten hiervan werken door in de komende beleidsperiode 2017-2020. Bovendien zijn tal van veranderingen op komst door onder andere nieuwe wet- en regelgeving, aangepaste financiële kaders en doorontwikkeling van het vakgebied. Waar de afgelopen periode vooral gericht was op de bouw van de organisatie, werkt de VRZHZ de komende periode aan het consolideren van wat goed gaat en het oppakken van nieuwe uitdagingen.

Het dagelijks werk van de VRZHZ is een goed voorbereide brandweer en rampenbestrijdings- en crisisorganisatie die 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat zijn. Gegeven deze taakuitvoering en de verschillende nieuwe ontwikkelingen vormt dit beleidsplan een richtsnoer om de juiste keuzes te kunnen maken. Dit beleidsplan onderscheidt vier strategische beleidsdoelstellingen, waaronder de nieuwe activiteiten geschaard zijn. In de beleidsplanperiode werken we bovendien toe naar het inrichten van de begroting volgens de vierdeling:

  1. Focus op de voorkant - risicobeheersing,
  2. Startklaar en daadkrachtig - preparatie en repressie,
  3. Samen verder komen - samenwerking en
  4. Investeren in bedrijfsvoering - professionaliteit.

Download het complete Beleidsplan 2017 - 2020

Bijlagen bij het Beleidsplan: 

 

 

 

 

 

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je