Op 1 juli 2009 hebben de gemeenten het besluit genomen de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aan te gaan. Voor deze regeling is een openbaar lichaam in het leven geroepen: 'Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid'. Deze organisatie kent drie bestuursorganen:

1. De voorzitter
2. Het dagelijks bestuur
3. Het algemeen bestuur

De burgemeester van Dordrecht, de heer A.A.M. Brok, is voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

A.A.M. Brok     

J.J. Luteijn 

J. Heijkoop  

G. Veldhuijzen

D. Schrijer

C.H.W.M. Post

burgemeester van Dordrecht, voorzitter           

burgemeester van Cromstrijen  

burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht     

burgemeester van Gorinchem (waarnemend)  

burgemeester van Zwijndrecht

algemeen directeur Veiligheidsregio, secretaris   

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de 17 deelnemende gemeenten. De hoofdofficier van justitie en de dijkgraven van de waterschappen Rivierenland en Hollandse Delta zijn geen lid van het bestuur, maar worden altijd uitgenodigd om de vergaderingen van het algemeen bestuur bij te wonen; zij hebben een adviserende stem. Ook anderen kunnen worden uitgenodigd als adviseur de vergaderingen van het algemeen bestuur bij te wonen. De Commissaris van de Koning van Zuid-Holland wordt voor elke vergaderingen uitgenodigd aanwezig te zijn. Deze laat zich over het algemeen vertegenwoordigen.

 ab_juni_2013

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je