Het algemeen bestuur vergadert enkele malen per jaar in de openbaarheid. Wie wil, kan de beraadslagingen dus volgen. De vergaderingen worden meestal 's middags tussen 15.00 en 17.00 uur gehouden in het districtsbureau van de Politie Zuid-Holland-Zuid. De agenda's voor de vergaderingen van het algemeen bestuur vindt u enkele dagen vooraf op deze pagina. De verslagen van de vergaderingen zijn steeds onderdeel van de agenda, waar deze ter vaststelling worden aangeboden.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Sommige bestanden zijn erg omvangrijk (10Mb).

De vastgestelde verslagen staan op de pagina verslagen.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je