De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Een jonge organisatie. In de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid werken 17 gemeenten, de Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) nauw samen met onder meer Politie, Rijkswaterstaat, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Koninklijke Landmacht, Provincie, Radio Rijnmond en Waterschappen. Daarnaast wordt samengewerkt met private partners, zoals ANWB, ProRail, drinkwaterbedrijven Oasen en Evides en Safety Centre Holland.

Expertise

De Veiligheidsregio werkt vooral aan slagkracht voor crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bezit daarvoor specifieke expertise ten behoeve van het bestuur en de 17 deelnemende gemeenten. Alle inspanningen moeten leiden tot een veilige regio voor iedereen.

Die samenwerking werd goed zichtbaar bij een explosie in Krispijn, juni 2010. Klik voor de video. (Video: Copyright RTV Dordrecht).

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je