De Brandweer Zuid-Holland Zuid maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Alle 17 gemeentelijke brandweerkorpsen zijn in 2013 ondergebracht in één slagvaardige en efficiënte organisatie: de Brandweer Zuid-Holland Zuid. Als mensen het over de brandweer hebben, dan denken de meesten vaak aan de rode voertuigen en grote branden. Echter, de brandweer doet veel meer dan alleen blussen. De brandweer heeft de taak om risico's zoveel mogelijk in te perken, te beheersen en niet alleen grote branden blussen. Als zich er dan toch incidenten voordoen, probeert de brandweer deze zo effectief mogelijk te bestrijden, onder meer door intensief samen te werken met de andere hulpverleningsdiensten, zoals de politie, de Dienst Jeugd en Gezondheid (DG&J Zuid-Holland Zuid), de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en de regionale ambulancevoorziening (RAV Zuid-Holland Zuid).

Onze mensen
Bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid werken een kleine 1.100 mensen, waarvan circa 800 brandweervrijwilligers. Zij zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens en leveren dag en nacht een bijdrage aan veiligheid in de gemeenten. Behulpzaam, deskundig en daadkrachtig.

Eensgezind en slagvaardig
Of het nu gaat om regels en richtlijnen, methoden en materieel of kennis en kwaliteit: de brandweer treedt enigzins en slagvaardig op met één visie, één aanpak en één doel: minder branden, minder slachtoffers, minder schade. Daar staan we voor, daar gaan we voor.

 

 

Brandweer ZHZ

 

 

 

 

 

 

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je