De afdeling Voorbereiding op Rampen en Crises (VRC) richt zich op de multidisciplinaire, geneeskundige en bevolkingszorgprocessen, zoals beschreven in de Wet veiligheidsregio's (Wvr). De preparatie en uitvoering van deze processen wordt vormgegeven in samenwerking en afstemming met interne en externe netwerken zodat de processen maximaal effectief zijn in uitvoering. Medewerkers van de afdeling zorgen voor een opgeleide, deskundige en vooral parate cirsisorganisatie voor opgeschaalde situaties. En dat 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Binnen de afdeling VRC is gekozen voor een verdeling van werkzaamheden en functies in drie netwerken:

VRC

 GHOR-ZHZ

GHOR
Wanneer geneeskundige hulp nodig is bij incidenten, rampen en crisis, coördineert de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG), de gezamenlijke inzet van zorginstellingen en zorgaanbieders. De GHOR vormt hiervoor met ziekenhuizen, huisartsen en andere partners de geneeskundige keten om de publieke gezondheid te bewaken tijdens incidenten en een bijdrage te leveren aan rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je