Transport van gevaarlijke stoffen en veiligheid

Wist u dat?

  • Transport van gevaarlijke stoffen door vrijwel heel Nederland plaats vindt? Ook in de regio Zuid-Holland Zuid, en zelfs in uw eigen woonplaats?
  • Deze gevaarlijke stoffen van en naar bedrijven gaan die hiermee werken?
  • Deze bedrijven de gevaarlijke stoffen gebruiken voor het maken van producten die u dagelijks gebruikt, zoals schoonmaakmiddelen, verpakkingsmaterialen, brandstof voor de auto of medicijnen?
  • Het transport van deze stoffen over de weg, het water, het spoor of door buisleidingen gebeurt?
  • Dit transport niet zonder gevaar is?
  • Diverse overheden, zoals de provincie, de veiligheidsregio en gemeenten hard werken om de risico’s te beperken. Maar, dat er helaas toch onverhoopt ongelukken kunnen gebeuren?
  • U zelf ook een belangrijke rol kunt spelen bij een incident?

Als u dit niet wist, lees dan verder

Een brand, een ontploffing, een gifwolk…. We moeten er niet aan denken. Toch is het goed af en toe wel na te denken over risico’s in onze leefomgeving. Hoe klein de kans dat er iets gebeurt ook is. Want áls er iets ernstigs gebeurt, is het belangrijk dat u weet wat u moet en kunt doen. Let wel: wat u moet doen, is afhankelijk van het incident. Dit is dus niet altijd hetzelfde. Door in een crisissituatie goed te handelen, kunt u erger voorkomen. En misschien zelfs levens redden, van uzelf en van anderen.


Wat zijn nu de risico’s in onze regio?

Cartoon02_gasbuis_V2_CMYK

De regio Zuid-Holland Zuid wordt gevormd door 19 gemeenten en kent een bevolkingsdichtheid van 478.000 inwoners (gemiddeld 570 inwoners/km2). De regio kent veel verschillende landschappelijke kenmerken. De Drechtsteden vormen een stedelijk gebied. De Hoeksche Waard en de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden vormen een meer landelijk agrarisch gebied. De risico’s zijn daarom per subregio/woonplaats verschillend. Onze regio grenst aan de regio’s Rotterdam Rijnmond, Hollands Midden, Utrecht, Gelderland Zuid en Midden- en West Brabant. Europoort en industriegebied Moerdijk zijn van invloed op de risico’s in de Regio Zuid Holland Zuid.

Bedrijven

In de regio ZHZ is een aantal bedrijven gevestigd waar gevaarlijke stoffen worden bewerkt, verwerkt of opgeslagen. Deze bedrijven vallen onder de daarvoor specifiek geldende wetgeving. Het gaat om in totaal 104 risicovolle bedrijven.

 

Eindrapport jaar van transport en veiligheid

De Veiligheidsregio’s Rotterdam - Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Haaglanden, Hollands Midden en de provincie Zuid-Holland werkten in 2010 samen in het programma ‘jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland’.

Deze unieke samenwerking bestond uit vier deelprojecten: Risicocommunicatie, incidentscenario, rampenoefening en visie op vervoer gevaarlijke stoffen. Daarnaast vonden een ambtelijke startconferentie, een bestuurlijke werkconferentie over de bestrijding van een interregionale crisis en een bestuurlijke slotconferentie plaats.

In het eindrapport en aanbiedingsbrief staan de resultaten van de projecten en wordt verslag gedaan van de conferenties. Het programma heeft de basis gelegd voor nadere afspraken tussen de vier veiligheidsregio's over de bestrijding van interregionale crises of rampen.

 

 

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je