Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns (MiSRaR)
 
In het MiSRaR project werken zeven Europese partners samen in de ontwikkeling van goede risicobeheersing ter voorkoming of beperking van rampen gerelateerd aan / door middel van ruimtelijke ordening en - inrichting. Het gaat daarbij vooral om het verkleinen van de kans op en de gevolgen van natuurlijke en technologische rampen. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is trekker van dit project.

Gedurende het driejarige project zullen de zeven partners kennis en ervaring uitwisselen op dit gebied en wordt gewerkt aan artikelen, brochures en een Europees handboek voor "mitigation".

De website is in het Engels. Mocht u verdere interesse hebben in het werk en de resultaten van ons project, maar niet uit de voeten kunnen met de Engelse taal, neem dan contact op met de Nederlandse partner; de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Website MiSRaR

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je