Brandveiligheid met het Openbaar Meld Systeem

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Het aansluiten van de Brand Meld Installatie (BMI) in uw gebouw op het Openbaar Meld Systeem (OMS) van de VRZHZ is hiervan een onderdeel. Het OMS zorgt ervoor dat brandmeldingen automatisch worden doorgegeven aan de Gemeenschappelijke Meldcentrale van de VRZHZ. Die zorgt er vervolgens voor dat de plaatselijke brandweer wordt gealarmeerd en uitrukt.

Moet uw gebouw aansloten zijn op het OMS?

Aansluiting op het OMS kan alleen als dit verplicht is volgens het Bouwbesluit. Meer informatie vindt u hier. Bij hoge uitzondering kan de VRZHZ ervoor kiezen om een gebouw aan te sluiten op het OMS zonder dat dit wettelijk verplicht is. Hierover kunt u overleggen met de preventiemedewerker van de brandweer.

Aanvragen aansluiting

Bent u verplicht uw gebouw aan te sluiten op het OMS, dan kunt u zich aanmelden via de speciale webportal. Hier kunt u alle gegevens invoeren die noodzakelijk zijn om het contract voor het OMS af te sluiten. Na het invullen van de web portal dient u het contract uit te printen, te ondertekenen en op te sturen naar de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht. Na het invullen van uw gegevens wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

Voorkomen nodeloze brandmeldingen

Nodeloze brandmeldingen zijn een serieus probleem voor uw organisatie en de brandweer. In de norm is hiervoor een prestatie eis gesteld. U bent verantwoordelijk om nodeloze meldingen te voorkomen. Bij het overschrijden van de prestatie eis kan de brandweer handhavend optreden. Bekijk het filmpje, neem maatregelen en voorkom dat de brandweer onnodig moet uitrukken.

Bestaande abonnees

Is uw gebouw aangesloten op het OMS, dan is het uw verantwoordelijkheid om de contractgegevens in de webportal actueel te houden. Als er zaken veranderen in uw organisatie dan moet de VRZHZ dit weten om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen. Log daarvoor met uw gebruikersnaam en wachtwoord in op uw persoonlijke account in de webportal. De VRZHZ herinnert u er daarnaast halfjaarlijks aan om uw gegevens te controleren en indien nodig te actualiseren.

Documenten over het Openbaar Meldsysteem

1. Overeenkomst VRZHZ inzake aansluiting OMS
2. Aansluitvoorwaarden VZHZ inzake OMS
3. Tarieven 2014 VRZHZ voor abonnees OMS 
4. Handleiding VRZHZ voor abonnees OMS
5. Toelichting BMS
6. Productleaflet BMS-O
7. Folder Nodeloze Meldingen

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je